Uppsägning av medlemskap

OBS! Ditt medlemskap i Österåkers Golfklubb eller Hagby GK förlängs till att gälla för 2018 om du inte säger upp det före den 15 oktober 2017. 

Ett tips för dig som tänker lämna in din aktie! Lägg ut den på Blocket för försäljning.
 

LÄNK TILL FORMULÄR FÖR UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP