Nikon Order-of-Merit 2017

Tävlingskommittén fortsätter säsongstävlingen ”Order of Merit” där poäng delas ut i respektive tävling och med ett finalspel i september. De 2 bästa i finalen vinner en spel-och träningsresa. Nytt för i år är att en tredje resa lottas ut bland finalisterna. Självklart kommer finalspelets prisbord och prisbordet för OoM att vara väl tilltaget.

Nikon Order-of-Merit gäller för medlemmar I Österåkers Golfklubb

Kvalificeringen till finalen sker med poängberäkning så att varje START ger 10 poäng och därefter följer prispoäng på OoM tävlingar på Österåker, så att när spelare från andra klubbar är bortplockade så ges, KLASSVIS, 25 poäng för bästa Österåkers spelare, 20 poäng för näst bästa och sedan från 18 poäng i en fallande skala ner till 1 poäng. I par och lagtävlingar får båda i paret eller samtliga i laget poängen, som placeringen ger, d.v.s ingen delning av poängen.

För de gemensamma OoM Majortävlingarna, från vilka poäng kan tas med till hemmaklubb, räknas placering beräknad med alla deltagare medräknade. Se OoM reglerna.

* En förutsättning för poäng är att tävlingen är fullföljd. 
* Avbruten tävling ger inga poäng alls.

Dessutom får tävlingsledaren, som inte får spela, 20 poäng samt tävlingsfunktionärerna 10 poäng även om de inte startar i tävlingen.

Final – Tävlingsform. Från totallistan går de 50 bästa och lika poäng till finalen. Alla i finalen börjar om från noll. Finalen spelas som 36 håls poängbogey över två dagar med kanonstart på Västerled. Poängbogey poängen från dag 1 halveras till dag 2. Dag 2 räknas alla poängbogey-poäng. Summan av poängen dag 1 och 2 blir slutresultatet. Vid lika gäller handicap principen.

OBS! Du betalar ingen startavgift utöver din vanliga tävlingsavgift.  Vinst av eventuell resa kan ej överlåtas till annan person om pristagaren inte kan åka med, utan den går då vidare i placeringsordning. Endast en resa kan vinnas.

OBS! Vinnarna måste vara kvar under prisutdelningen!

Lycka till!


För aktuell ställning i 2017 års Nikon Order-of-Merit - klicka här...