Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för Österåkers GK

Allmänt
Bestämmelserna i Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok 2016 gäller för tävlingar som arrangeras av Österåkers Golfklubb. Den finns tillgänglig i receptionen och hos tävlingskommittén. Där utöver gäller nedanstående lokala bestämmelser.

För varje tävling upprättas inbjudan som finns på Min Golf under www.golf.se. Tävlingsprogrammet finns även på klubbens hemsida, www.ostgk.se under ”Tävling/Tävlingskalender”.

Klassindelning

Handicap klass
A = +4,0 - 9,4   B = 9,5 - 18,4    C = 18,5 - 36,0 D= 37-54
Tävlingsledningen äger rätt att ändra klassindelning för en enskild tävling. Sådan ändring meddelas i tävlingsinbjudan.

Deltagande
För att få starta i klubbens tävlingar krävs att årsavgift och startavgift för den aktuella tävlingen och tidigare tävlingar är erlagda samt att spelaren inte är avstängd för tävlingsspel.

I villkoren för en tävling kan bestämmas att ett visst antal handicapronder måste finnas registrerade i GIT (EGA exakt tävlings hcp, ETH) för att en spelare ska få kunna ta emot pris i aktuell tävling. Beslutar tävlingsledningen om sådana villkor kommer detta att framgå av tävlingsinbjudan.
Det kan även finnas villkor med 18 år som åldersgräns för att ta emot pris i form av resa.
”EGA exakt tävlingshandicap” (ETH) är benämningen på ett tävlingshandicap och spelare med minst fyra registrerade handicapronder föregående eller innevarande år, tilldelas tävlingshandicap under innevarande år. En spelare i handicapgrupp 1 som inte har tävlingshandicap kan spela upp till fyra ronder, som inte är tävlingsronder, och få tillgodoräkna sig dessa som handicapronder under förutsättning att kraven för handicapronder är uppfyllda.

Anmälan
Anmälan görs via www.golf.se på "Min golf". Anmälningstiden utgår i regel klockan 23.50 onsdag före helgtävling. För alla tävlingar anges sista anmälningsdag och tid i inbjudan på Min Golf.

Tävlingsinformation
All information om tävlingen, första start, klassindelning etc är angivet i tävlingsinformationen på Min Golf.
Om tävlingarna inte har information om att de endast är öppna för klubbens medlemmar är de öppna för alla medlemmar i golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet. I vissa klubbtävlingar kan klubbens medlemmar vara prioriterade.
Om en tävling ingår i klubbens Order of Merit framgår det i tävlingsinformationen med tillägget (OoM). År 2017 finns även OoM Major i samarbete med Arninge och Åkersberga.

Val av tee
Det finns flera alternativ, till exempel:

  1. Deltagarna väljer, senast i samband med anmälan, själva vilken tee de ska spela från.
  2. Tävlingsledningen bestämmer vilken tee respektive tävlingsklass ska spela från.
  3. Tävlingsledningen bestämmer vilken tee respektive tävlingsklass ska spela från med tillägget att vissa åldersklasser, handicapklasser eller spelare med funktionsnedsättningar kan välja tee längre bak eller längre fram.

Vill tävlingsledningen tillåta val för deltagarna, som i punkt 1 och 3, anges det i villkoren för tävlingen. Tävlingsledningen anger i så fall också vilken/vilka tee ovanstående kategorier av spelare har rätt att välja. En förutsättning för att spelare ska kunna välja annan tee enligt ovan är att banan är slopad från vald tee.
De tee som gäller framgår av tävlingsinformationen på “Min Golf”.

De beteckningar som anges i detta avsnitt i Spel- och Tävlingshandboken beskrivs i färger men eftersom våra banor har tee med sifferbeteckning gäller följande:

Teefärg

Västerled

(Österled/Hagby) Österled är ej aktuell 2017

Röd tee

47

Tee 2

Blå tee

52

Gul tee

56

Tee 1

Vit tee

60

-

Svart tee

EM

-

Antal spelare
I de flesta klubbtävlingarna är deltagarantalet inte maximerat. Om så är fallet framgår begränsning och urvalsprincip av tävlingsinbjudan.

Efteranmälan
Anmälan efter det att anmälningstiden gått ut godtas normalt inte. Tävlingsledningen har dock rätt att sätta in en icke anmäld spelare som ersättare för utebliven inlottad deltagare den aktuella tävlingsdagen.

Avanmälan
Avanmälan till tävlingen kan endast göras innan anmälningstiden gått ut. Därefter räknas det som återbud.

Återbud
Om återbud utan giltigt skäl lämnas till tävling efter det att lottning skett och startlistan publicerats på Min Golf och senare än 12 timmar före första starttid skall anmälningsavgiften och eventuell greenfee erläggas. Sker avanmälan senare, eller inte alls, utgår dessutom en administrationsavgift lika stor som anmälningsavgiften. Andra regler kan gälla för inbjudningstävlingar.
Återbud skall göras direkt till tävlingsledaren vars kontaktdata framgår i tävlingsinbjudan.
Spelare som utan godtagbart skäl uteblir från start kan stängas av från tävlingar på viss tid. En varning kommer dock alltid att skickas till spelaren. Tillhör spelaren annan klubb skickas ett meddelande till den klubben.

Startlista
Startlista finns på Min Golf i allmänhet två dagar före tävlingsdagen.

Startavgift                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Singelspel, 18 hål = 120 kr, 36 och fler hål = 200 kr. Parspel, 18 hål = 200 kr/par. Juniorer upp till 12 år, halv avgift.
Annan avgift kan förekomma och anges då i tävlingsinbjudan.

Greenfee
Spelare från annan klubb ska, om inte annat angetts i tävlingsinbjudan, betala tävlingsgreenfee á 400:- per 18 hål samt startavgift. Speciella regler gäller för OoM Majors.

Start
Tävlingsdeltagare skall senast 20 min före start anmäla sig i tävlingsexpeditionen för att betala fastställda avgifter och hämta ut sitt scorekort. Annat incheckningsställe och tid kan förekomma och anges då vid tävlingsexpeditionen och/eller i tävlingsinformationen. Vid kanonstart anges från när anmälan kan göras och när den stängs. Oftast stänger anmälan 30 min före start.

Golfbil
Golfbil får användas under tävling endast om läkarintyg uppvisats eller efter tävlingsledarens godkännande. Spelaren ansvarar själv för att golfbil finns tillgänglig.

Särskiljning vid lika resultat

Matchtävling                                                                                                                                                                                                                                                                               
Skiljehål med start på hål som tävlingsledningen meddelar före start.

Slagspelstävling
(Handicaptävling)

  1. Spelhandicapmetoden (lägst går före). 2. matematiska metoden. 3. lottning

Scratchtävling

  1. Sudden death (endast för att kora segrare). 2. Matematiska metoden. 3. Lottning

Prisutdelning
Prisutdelningen sker, om inte annat meddelats, klassvis. Pristagare ska själv avhämta sitt pris men kan, efter tävlingsledningens medgivande, representeras av ombud. Ett icke avhämtat pris tillfaller klubben.

För Dam- Senior- och Juniorkommitténs tävlingar gäller särskilda bestämmelser.

Tävlingskommittén