Tävlingsbestämmelser

Allmänt
Bestämmelserna i Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok 2012-2015 gäller för alla tävlingar som arrangeras av Österåkers Golfklubb. Den finns tillgänglig i receptionen och hos Tävlingskommittén. Där utöver gäller nedanstående lokala bestämmelser.

För varje tävling upprättas inbjudan som finns på www.ostgk.se ca fyra veckor före tävlingsdatum.

Klassindelning

Handicap klass

A = +4,0 - 9,4B = 9,5 - 18,4C = 18,5 - 36,0

Tävlingsledningen äger rätt att ändra klassindelning för en enskild tävling. Sådan ändring meddelas i tävlingsinbjudan på www.ostgk.se

Deltagande
För att få starta i klubbens tävlingar krävs att årsavgift och startavgift för den aktuella tävlingen och tidigare tävlingar är erlagda samt att spelaren inte är avstängd för tävlingsspel.

I villkoren för tävling kan bestämmas att ett visst antal handicapronder måste finnas registrerade i GIT för att en spelare ska få delta i aktuell tävling. Beslutar tävlingsledningen om sådana villkor kommer detta att framgå av tävlingsinbjudan.

Anmälan
Anmälan görs via www.golf.se på "Min golf". Anmälningstiden utgår i regel klockan 23.59 onsdag före helgtävling. För övriga tävlingar anges sista anmälningsdag i inbjudan.

Alla klubbtävlingar som inte är märkta (K) i tävlingsprogrammet är öppna för medlemmar i golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet.

Val av tee
De flesta av klubbens tävlingar ger vissa deltagare möjlighet att välja tee enligt avsnitt 5:15 i Spel -och Tävlingshandboken. De beteckningar som anges i detta avsnitt beskrivs i färger men eftersom våra banor har tee med sifferbeteckning gäller följande:

 

Teefärg Västerled  
Röd tee 47  
Blå tee 52  
Gul tee 56  
Vit tee 60 -
Svart tee EM -

 

Antal spelare
I de flesta klubbtävlingarna är deltagarantalet inte maximerat. Om så är fallet framgår begränsning och urvalsprincip av tävlingsinbjudan

Efteranmälan
Efteranmälan godtas inte. Tävlingsledningen har dock rätt att sätta in ej anmäld spelare som ersättare för utebliven inlottad deltagare den aktuella tävlingsdagen.

Avanmälan
Om avanmälan till tävling görs efter anmälningstidens utgång men senast 45 minuter före spelarens starttid skall anmälningsavgiften erläggas. Sker avanmälan senare, eller inte alls, utgår dessutom en administrationsavgift lika stor som anmälningsavgiften.

Avanmälan skall göras direkt till tävlingsledaren. Spelare som utan godtagbart skäl uteblir från start kan avstängas från tävlingar på viss tid.

Startlista
Startlista finns på klubbens hemsida och på Min Golf i allmänhet två dagar före tävlingsdagen.

Startavgift

Singelspel, 18 hål = 100 kr Parspel, 18 hål = 150 kr/par Juniorer upp till 12 år, halv avgift

Annan avgift kan förekomma och anges då i tävlingsinbjudan.

Greenfee
Spelare från annan klubb ska, om inte annat angetts i tävlingsinbjudan, betala ordinarie greenfee samt startavgift.

Start
Tävlingsdeltagare skall senast 15 min före start anmäla sig i Tävlingsexpeditionen (intill receptionen) för att betala fastställda avgifter och hämta ut sitt scorekort.

Golfbil
Golfbil får användas under tävling endast om läkarintyg uppvisats och efter tävlingsledarens godkännande. Spelaren ansvarar själv för att golfbil finns tillgänglig.

Särskiljning vid lika resultat

Matchtävling

Skiljehål med start på hål som tävlingsledningen meddelar före start.

Slagspelstävling
(Handicaptävling)

1. erhållna slag-metoden2. matematiska metoden3. lottning

Scratchtävling

1. sudden death (endast för att kora segrare)2. matematiska metoden3. lottning

Prisutdelning
Prisutdelning sker, om inte annat meddelats, klassvis. Pristagare bör själv avhämta sitt pris men kan, efter tävlingsledningens medgivande, representeras av ombud. Ej avhämtat pris tillfaller klubben.

För Dam-och Seniorkommitténs tävlingar gäller särskilda bestämmelser.

Tävlingskommittén
Karl-Eric Hedman