Driving Range

Det finns en driving range på Österåker med ca 30 utslagsplatser varav 6 st av dem är under tak.

På rangen kan man betala med poletter som köps i receptionen för 30kr/st (35 bollar) eller så kan man skaffa ett rangekort, kortet kostar 50kr, därefter fyller man på med valfritt antal krediter.
Ny lösning från säsongen -15 är att man numera kan köpa rangebollar direkt i rangeautomaten! Bollarna köps genom kortbetalning och har samma kostnad samt antal som poletterna som köps i receptionen.