Driving range

Den nya Stenson-designade rangen öppnar säsongen 2018. Rangen har sex målgreener med bunkrar och en green med en damm.

 

Dammen på en av målgreenerna. Dammen var färdigbyggd september 2017. 

28 augusti 2017.

Rangen kommer att ha utslag från två håll. Bild från juli 2017.