1

Par
5
Index
4
EM
482m
60
465m
56
465m
52
412m
47
342m

1

Par
5
Index
4
EM
482m
60
465m
56
465m
52
412m
47
342m

Ett tufft öppningshål där en spelstrategi efter din nivå är att föredra.