Kallelse – vårmöte Österåkers Golfklubb / Årsstämma Österåkers Golf
Härmed kallas till vårmöte för Österåkers Golfklubb

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 19.00
Plats:
Österåkers Golfklubb

 

––––––––––––––––––––––

 

Härmed kallas aktieägarna i Österåkers Golf AB till ordinarie Årsstämma

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, direkt efter Österåkers Golfklubbs vårmöte
Plats:
Österåkers Golfklubb

 

Se bif pdf.

 

Handlingar finns under fliken "Medlem" på www.ostgk.se

 

Hjärtligt välkomna!