MEDLEMSMEJL VECKA 45
Hej Medlem!

Skärpta restriktioner med anledning av ökningen av Covid-19. Med tanke på restriktionerna från FHM har vi skjutit på Vision 2030 och ställt in båda inplanerade workshops den 7 och 14 november. Mer info nedan om hur nya direktiven påverkar vår verksamhet. 

Här kommer kallelsen till Höstmötet torsdag den 26 november. Ett möte som kommer att hållas digitalt. Där finns även en länk till anmälan, som är obligatorisk. 

Ta hand om dig och hoppas att du håller dig frisk. 

/Personalen

NYA RESTRIKTIONER FRÅN FHM

Då antalet fall av Covid-19 ökat kraftigt har det kommit nya direktiv. Något vi på Österåker självklart bevakar noggrant och gör anpassningar i vår verksamhet.  

Vi har bland annat gjort följande: 

 • Workshopen Vision 2030, som skulle genomförts vid två tillfällen den 7 och 14 november, är inställda och arbetet har skjutits på framtiden. 
 • Höstmötet 26 november kommer att genomföras digitalt. Mer info om hur det fungerar kommer nästa vecka. Kallelse och anmälan har du nedan. 
 • Vi gör kontinuerlig översyn på alla delar av vår anläggning, allt för minimera risken för smittspridning både för oss som jobbar på klubben och för dig som besökare. 
 • Ingen träning för ungdomar födda 2004 eller tidigare.

Följande gäller tills vidare:

 • Vi vill fortsätta kunna erbjuda golfspel, som är en utmärkt aktivitet i dessa tider. Vårt mål är att hålla Västerled öppen till att börja med t.o.m. söndag 15 november. Kom ihåg att ta med dig slagmatta när du spelar. 
 • Rangen är öppen så länge vi kan plocka upp bollarna och det är snöfritt. 
 • Restaurang och shop är öppna dagligen kl 8-15. Tvätta händerna innan du går in i shopen eller restaurangen, vi har även ställt ut handsprit på flera ställen.
 • Tänk på att hålla avstånd till andra gäster när du är på klubben. 

Om du känner dig sjuk så väljer du självklart att inte besöka oss, utan är välkommen tillbaka när du är frisk igen. 
Tack för att du hjälper oss att följa restriktionerna!

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2020

Härmed kallas medlemmarna i Österåkers Golfklubb till Höstmöte

Tid:   Torsdagen den 26 november 2020 kl. 18.30
Plats: Digitalt möte

Tyvärr har smittspridningen av Covid-19 åter ökat. Vi har fått ytterligare rekommendationer från Svenska Golfförbundet (SGF), Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten som alla innehåller kraftiga uppmaningar om att avstå från fysiska möten. 

Med anledning av detta har styrelsen beslutat att årsmötet kommer att genomföras digitalt. Det innebär att våra medlemmar kommer att kunna delta i mötet via länk. Vi är medvetna om att det kan upplevas som en begränsning och kan försvåra deltagande för några av våra medlemmar, men detta ska vägas mot de risker för smittspridning som ett vanligt möte skulle innebära. Ett digitalt genomförande är i enlighet med SGF:s rekommendation och kommer att uppfylla stadgarnas krav på årsmötets genomförande.

Information om hur det digitala mötet ska gå till kommer att skickas ut senast i samband med handlingarna.

Det kommer endast att vara det formella Höstmötet som avhandlas digitalt. Information om verksamheten på anläggningen kommer att, när den sammanställts, ges i form av Q3-rapport, klubblad och via medlemsmejl. 

Handlingarna till höstmötet kommer att vara tillgängliga senast två veckor innan mötet. För att göra det digitala mötet effektivt ber vi dig att- om du har några frågor eller förslag baserat på handlingarna – skicka in frågorna i förväg till kansli@ostgk.se så kommer de att behandlas på mötet. Eventuella fullmakter ska vara inskickade senast två dagar innan mötet.

Hjärtligt välkomna!
Österåkers Golfklubb, Styrelsen

Föredragningslista

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Fastställande av:
  - verksamhetsplan
  - klubbens årsavgift
  - budget för kommande verksamhetsår
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetså
 8. Val av:
  - Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen samt klubbens representant i SGDF ör en tid av ett år
  - Övriga styrelseledamöter
  - Suppleanter
  - Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
  - Ordförande och två ledamöter i valnämnden för en tid av ett år
 9. Arvodering av styrelseledamöter, ordförande i kommittéer och revisorer
 10. Utnämning av hedersledamöter
 11. Övriga frågor

  För anmälan till höstmötet - klicka här...