Lokala regler


På Österåkers GK gäller Svenska Golfförbundets generella lokala regler, de hittar du här samt nedanstående lokala regler. 
Under vissa perioder kan det förekomma att tillfälliga lokala regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.


Tillfälliga lokala regler 

Där fårstängsel eller elstängsel finns definierar dessa out of bounds.
Mark under arbete definieras av blåa pinnar eller sluten vit linje.