First Tee på Västerled – lite lättare

Västerled är en rolig och utmanande bana. Nu när hålen på Hagby börjar blir färre pga banbyggnationen så vill vi passa på att göra Västerled mer tillgänglig och roligare för er som har lite högre hcp eller känner att tee 47 är lite för utmanande.

First Tee är placerad på fairway längre fram än tee 47. Här ser vi First Tee på Västerled, hål 1.

Västerled är svårare än vad Österled var, men med ”light renoveringen” blev Västerled bland annat lättare än tidigare, vilket även den nya slopemätningen visade. Vi placerade bunkrarna mer strategiskt längre fram för den långslående, samt placerad de bunkrar som låg närmare från tee längre ut på sidorna. Vi tog bort nästa 40% av den totala bunkerytan, Vi la igen ett antal bunkrar framför green vilket möjliggör bollar att rulla in på green. I samband med anläggningen av de nya bunkrarna så har vi även tagit bort mycket högruff och breddat ett antal fairways som tidigare försvårade men även orsakade tidsmässigt långa ronder. Vi kommer att börja släppa upp semiruff (kragar) runt greenerna som angränsar till vattenhinder så att bollarna inte så lätt skall rinna ner i vattnet. Ett steg att göra det lite lättare samt att skynda på spelet.

Gällande bunkrarna så har vi under föregående och detta år anordnat mer än 20 speciella träningstillfällen för våra medlemmar med fokus på hur man spelar sig ur bunkrarna men även spelar strategiskt från tee. 

First Tee är alltså till för dig som inte känner dig riktigt redo för att spela från Tee 47 på Västerled eller inte har officiellt hcp ännu.