Marshalls

Marshalls Österåkers Golfklubb 2024

Marshalls Österåkers Golfklubb 2024

Marshallverksamheten på Österåkers GK är en volontärorganisation med medlemmar som har ett uppdrag av klubbens VD och Banchef.

Marshall har till uppdrag att hjälpa, i första hand med syfte att ha ett speltempo som klarar 10 min mellan golfpartierna och rondtider runt 4 tim/18 hål, samt eliminera långsamt spel. Utöver detta har Marshalls ett utökat ansvar att syna hela anläggningen, detta som en kvalitetssäkrare till medlemmar och gäster, dock ej restaurang och kansli/shop. Marshalls är också behjälpliga med första hjälpen och HLR samt guidning på anläggningen om skador med behov av sjuktransport skulle uppstå. 

Marshallgruppen är drygt 10 personer som har som mål att vara på plats, i första hand under högfrekvent tid. Marshalls har kontinuerlig kontakt med klubbens olika funktioner såväl banteam som ledning och shop.

Sammanhållande för Marshalls är Bertil Nordström, bertnord@hotmail.com och Tomas Linneus, tomas.linneus@gmail.com