Välkommen till Årsstämma/Vårmöte

Kallelse till Årsstämma i Österåkers Golf AB och Vårmöte i Österåkers Golfklubb

Mötena äger rum på Runö Möten & Events torsdagen den 25:e april 2024 med start kl. 19.00.

Kaffe/te och en smörgås kommer att serveras.

Innan mötena kommer information att ges om verksamheten på anläggningen.

Vi fortsätter därefter med årsstämman och direkt därefter vårmötet.

Anmälan om deltagande är obligatorisk för att vi ska kunna planera mötena.
Möjlighet att delta via Teams kommer att finnas, dock bara för att lyssna ej rösta.

Vi uppmanar alla att läsa igenom handlingarna och om det finns eventuella frågor på materialet skicka dessa till kansliet före mötet så hinner vi förbereda ett svar som tillsammans med frågan kommer att behandlas under respektive möte.

Information och anmälan hittar du genom att klicka här.

Välkomna!
Styrelserna för Österåkers Golf AB och Österåkers Golfklubb

Kommentarer