Kommittéer

Inom Österåkers Golfklubbs verksamhet finns det en kommitté för nästan varje medlemsgruppering. Vi börjar med juniorkommittéen och fortsätter med elit-, dam-, herr-, ända till seniorkommittéen. För att läsa om respektive avdelning, välj i drop-downmenyn i rubriken ovan: