OM HERRKOMMITTÉNS MATCHSTEGE 2020 

Tävlingsledare: Niclas Hellqvist

Antal platser: 32 platser (först till kvarn gäller)

Bokning öppnar: 23 mars kl 09.00 (förtur på anmälan ges vid 22/3 på uppstartsmötet)

Anmälningsavgift: 250 kr 

Anmälan och betalning: Via MinGolf

Priser: Pris till de fyra främsta

Bana: Västerled och Öster by Stenson

Tee: 56 och 4

Deltagare: Herrar 20-65 år och medlemmar på Österåker

Speltyp: Matchspel 18 hål. Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller förloras.

Matchen spelas med handicap. Spelaren med den högre spelhandicapen (enligt slopetabell) erhåller skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt hålens index i stigande följd.

Exempel: Om Peter har 15 hcp-slag enligt slopetabellen och Kalle 20 så har Kalle 5 hcpslag som han använder på de 5 svåraste hålen enligt indexeringen.

Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än endera spelaren är ”upp”, t ex 2 upp med ett hål att spela, vilket anges 2/1

Tävlingstid

Omgång 1 skall vara färdigspelad till 31/5

Omgång 2 skall vara färdigspelad till 30/6

Omgång 3 skall vara färdigspelad till 31/7 

Omgång 4  skall vara färdigspelad till 31/8

Tidsbokning: Den spelare som står överst i spelschemat kontaktar sin motståndare, föreslår speltillfälle och bokar starttid. Kontaktuppgifter på samtliga deltagare mejlas ut till alla som anmält sig. Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt fastställer tävlingsledare speldag och starttid. Spelare som då infinner sig på första tee beredd att spela vinner på walk-over. Infinner sig ingen av spelarna diskvalificeras båda.

Särskiljning: Om matchen är delad efter 18 hål sker särskiljning i första hand med början på hål 1, förutsatt att det finns plats på banan. Om så inte är fallet kan spelarna komma överens om att spela avgörandet från hål 10. Tänk alltid på att lämna företräde till spelare som är ute på banan eller har bokat tid. Spelhandicap fördelas i särspel på samma sätt som på de första 18 hålen.

Resultatredovisning: Segraren i match skickar samma dag med e-post matchresultatet till tävlingsledaren. 

Regler: Tänk på att golfreglerna på många punkter skiljer på matchspel och slagspel. Ha regelboken i bagen och försök lösa eventuella problem på egen hand. Går inte det kan ni kontakta klubben för att få hjälp av våra regelansvariga. 

Välkommen till Herrkommitténs matchcup 2020!