RANGE stängd pga klippning och underhåll kl. 05-09

Rangen helt stängd pga klippning och underhåll kl 05-09.

Det är absolut förbjudet att slå bollar då personalen befinner sig på rangen. Så snart personalen ger klartecken att rangen är öppen är du välkommen att träna.