Efter feedback från en del damer provar vi även säsongen 2022 lite nya tävlingsformer.

Årets 9-hålstävlingar kommer inte vara handicapgrundande, där premieras gemenskapen och att ha kul!
Våra 18-hålstävlingar kommer att var singeltävlingar däremot och är hcp-grundande.

Här är de tävlingsformer vi testar under säsongen: 

Scramble 
Slaggolf. Hela bollen blir ett lag där man hela tiden väljer den boll som man anser bäst. Alla 4 slår ut från tee. Därifrån slår de spelare vars boll man inte valt nästa slag och samma princip gäller för alla slag, utom då bollen ligger på green. Då får alla putta. Det behövs 2 utslag av varje spelare. Alla scorer sammanställs och summeras totalt innan ni lämnar in kortet.

Bästboll
Man spelar i tvåmannalag och väljer helt enkelt den bästa scoren på varje hål. Alla summerar och skriver resultatet innan ni lämnar in kortet. Även bästa resultat per boll/lag. 

Seven Up 
Singelspel. Spelas som poängbogey, varje spelare spelar sin egen boll. De bästa resultaten från sju hål räknas sedan ihop och blir totalresultatet.  Även bästa resultat per boll/lag Alla summerar och skriver resultatet innan ni lämnar in kortet. Även bästa resultat per boll/lag. 

Poängbogey International
Nettoresultatet räknas. Albatross ger åtta poäng, eagle fem poäng, birdie tre poäng, par två poäng och bogey eller mer ger ett minuspoäng. Singel, NETTORESULTAT. Alla summerar och skriver resultatet innan ni lämnar in kortet.

Rosa bollen och Singel 
Poängbogey. Alla i laget får ett nr 1–4 och tre röda bollar, som det gäller att ha i spel så länge som möjligt, helst under alla 18 hål. Den röda bollen spelas på varje hål av spelare inom laget. Ex. Spelare 1 spelar röda bollen från tee till green på hål nr 1. På hål nummer 2 är det spelare 2 tur att spela bollen osv. Måste spela i turordning. Den som spelar den röda bollen spelar den som sin egen boll och skriver ner scoren för sig och noterar samma resultat för laget. Tar de röda bollarna slut (!!) så fortsätter spelarna med bara sin egen score. Alla summerar och skriver resultatet innan ni lämnar in kortet.

Kickers 
Spelas som slaggolf men spelaren får på varje hål slå om ett slag om han/hon vill. Du får inte välja efteråt, utan slår du om bollen måste du ta den nya. Dock inte en putt. Alla summerar och skriver resultatet innan ni lämnar in kortet. Även bästa resultat per boll/lag

Ransone 
2-manna lag. Ett lag möter ett annat par i tre olika spelformer. På de första tre hålen räknas parens Bästboll, nästkommande tre hål spelas en foursome (Spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Spelordningen påverkas inte av eventuella pliktslag) och på de avslutande tre hålen räknas respektive pars sammanlagda score. Alla summerar och skriver resultatet innan ni lämnar in kortet. Även bästa resultat per boll/lag