Med anledning av Covid-19 kommer vi att tills vidare avvakta med aktiviteter där vi samlar Herrar 20-65 år för aktiviteter och träningar.

Om och när situationen förändras vill vi självklart ordna aktiviteter. 

/ Niclas och Bengt från Herrkommittén