Regel- och HCP kommittén

Har du några frågor kring golfregler eller hcp är du välkommen att kontakta oss! 

Ansvariga för regler och hcp i Österåkers Golfklubb är: 

Lars Hammarsjö
E-post: lasse@hwebb.se 

Mats Lundin
E-post:mats.lundin@ostgk.se 

Björn Hammarsjö
E-post: bjorn@hwebb.se