Senior

Seniorkommittén arbetar för att klubbens seniora medlemmar (damer och herrar) skall erbjudas ett varierat program med tävlingar med ett stort socialt inslag och andra aktiviteter. Du är välkommen att deltaga från det år du fyller 60. Har du frågor kring verksamheten så kontakta oss på senior@ostgk.se .

Tack för Seniorsäsongen 2021!

Seniorsäsongen 2021 är över

I och med vår avslutning den 4 oktober kan vi summera seniorsäsongen 2021. Även den påverkades av pandemin och vår tidiga planering fick göras om i vissa avseenden. Vi kunde ändå börja med Sällskapsspel i maj och våra tävlingar startade den 8 juni. 5 Sällskapsspel och 21 tävlingsaktiviteter hann vi med. I november startar vi planeringen för säsongen 2022. Och då blir det också förnyelse i Seniorkommittén. Bengt O. Andreasson och Lennart Norén lämnar efter många år kommittén. Conny Langetz tar över ordförandeskapet efter Bengt och vi har kunnat rekrytera Helene Fischer och Peter Thorstensson till nya ledamöter. Så den Seniorkommitté som håller i verksamheten från nästa säsong består av Conny Langetz (ordf.), Iréne Edström, Helene Fischer, Eva Johnson, Bo Ramström och Peter Thorstensson. 

Tack för säsongen 2021!

Seniorkommittén/ Bengt O. Andreasson, Iréne Edström, Eva Johnson, Conny Langetz, Lennart Norén och Bo Ramström.  Helene Fischer och Peter Thorstensson instämmer.