Seniorernas Matchcup

Välkommen till Seniorernas Matchcup 2021. 

Anmälan till Seniorernas Matchcup görs via Min Golf där även betalning av anmälningsavgift på 100:- görs. Detta måste göras före den 30/6 2021. Max 32 deltagare och först till kvarnen gäller.

Tävlingsbestämmelser för Seniorernas Matchcup

Tävlingsledare: Lennart Norén, tel. 076-1169663, noren.lennart.r@gmail.com

Deltagare: Födda 1961 eller tidigare.

Speltyp: Matchspel 18 hål. Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller förloras.

Herrar som fyller 80 år i år eller är äldre har rätt att spela från främre tee.

Matchen spelas med handicap. Spelaren med den högre spelhandicapen (enligt slopetabell) erhåller skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt hålens index i stigande följd.

Exempel: Om Ulla har 15 hcp-slag enligt slopetabellen och Nisse 20 så har Nisse 5 hcpslag som han använder på de 5 svåraste hålen enligt indexeringen.

Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än endera spelaren är ”upp”, t ex 2 upp med ett hål att spela, vilket anges 2/1

Tävlingstid:
Måndag 9/8     1:a omgången på Västerled från kl 9:00
Onsdag 18/8   2:a omgången på Öster by Stensson från kl 9:00
Onsdag 1/9     Kvartsfinal på Öster by Stensson från kl 9:00
Tisdag 7/9       Semifinal på Västerled från kl 9:00
Torsdag 9/9     Final på Västerled kl. 9:00

Tidsbokning: Behöver ej göras eftersom vi har fasta tider. Undertecknad skickar ut startlista till deltagarna i god tid före 1:a omgången.

Priser: Pris till dom 4 främsta. Segraren får även inteckning i vandringspokalen.

Bana: Västerled 

Tee: Herrar tee 52, damer tee 47 på Västerled.
Möjlighet att välja främre tee för herrar 80 år eller äldre.
Om man är överens i bollen får man spela från tee längre bak.

Särskiljning: Om matchen är delad efter 18 hål sker särskiljning i första hand med början på hål 1, förutsatt att det finns plats på banan. Om så inte är fallet kan spelarna komma överens om att spela avgörandet från hål 10. Tänk alltid på att lämna företräde till spelare som är ute på banan eller har bokat tid. Spelhandicap fördelas i särspel på samma sätt som på de första 18 hålen.

Regler: Tänk på att golfreglerna på många punkter skiljer på matchspel och slagspel. Ha regelboken i bagen och försök lösa eventuella problem på egen hand. Går inte det så ring tävlingsledaren eller vår domare Björn Hammarsjö, tel 070-757 15 85.

Välkommen till matchspel

Lennart Norén