Tävlingskommittén

Tävlingskommittén är ytterst ansvarig för all tävlingsverksamhet på klubben och ansvarar även för handicap-och regelfrågor.

Bland uppgifterna ingår att göra ett varierat tävlingsprogram, skaffa sponsorer, genomföra tävlingar och utbilda tävlingsledare.

Tävlingskommitténs uppgift är även att öka medlemmarnas kunskaper om golfregler och golfetikett.

Tävlingskommittén består av följande personer:

Mats Lundin        
Tf Ordförande
Mobil: 070-5783442
E-post: mats.lundin@ostgk.se

Björn Hammarsjö
Regel- och hcpfrågor
Mobil: 070-7571585
E-post: bjorn@hwebb.se

Björn Karlsson
Mobil: 070-4966176
E-post: bjorn.lennart.karlsson@gmail.com

Pär Bard
Mobil: 070 267 44 82
E-post: par.bard@icloud.com

Sol-Britt Bergh
Mobil: 073-6108073
E-post: solis4711@gmail.com

Lars Hammarsjö
Mobil: 072-5300656
E-post: lasse@hwebb.se