Våra värdeord finns med i allt vi gör och är en viktig grund i vår klubb och juniorverksamhet:

RESPEKT — GLÄDJE — ENGAGEMANG — ANSVAR — NYTÄNK

Respekt
Vi respekterar varandra och våra olikheter.
Vi hälsar på alla vi möter.
Vi uppträder trevligt med vårdat språk.

Glädje
Vi har roligt på klubben och på banan.
Vi gläds med varandras framgångar.
Vi uppmuntrar varandra och håller ett gott humör på och utanför banan.

Engagemang
Vi är fokuserade på träningar och tävlingar.
Vi hjälper varandra när någon behöver stöd.
Vi ställer upp för klubben vid arrangemang och event.

Ansvar
Vi tar ansvar för vårt beteende på och utanför banan.
Vi vårdar våra och andras banor och följer golfens regler.
Vi är goda förebilder när vi representerar vår klubb.

Nytänk
Vi tänker positivt och med framåtanda.
Vi bidrar med nya idéer.
Vi är öppna för utveckling och förändringar.