Aktien i Österåkers Golf

Här kan du läsa om vad som gäller angående aktien i Österåkers Golf.

Du anskaffar en aktie genom att köpa en aktie av en golfare som valt att lämna klubben, eller anmäla ditt intresse av att bli medlem och eventuellt ta del av ett framtida erbjudande om aktieköp och medlemskap i Österåkers Golfklubb. Denna försäljning av aktien kommer att ske till dig via klubben och vi tillämpar kösystem, d v s vi erbjuder aktie/medlemskap i turordning. Avgiften för medlemskapet säsongen 2020 är 8295 kr. 

Klicka här för att anmäla dig på intresselistan... 

Självklart har du, som tidigare, möjlighet att hitta och köpa en aktie på den öppna marknaden (t ex via Blocket) och därigenom komma in som medlem i klubben. 

Aktieägare i Österåkers Golf AB
Att vara aktieägare i Österåkers Golf AB är det mest fördelaktiga sättet att spela golf på Österåkers golfanläggning.
Läs vidare om vårt medlemskap här.

Du avyttrar din aktie genom att sälja den via blocket eller sälja tillbaka den till klubben för en symbolisk summa av 1 kr.
Vid köp och sälj av aktier används formuläret "Aktieförsäljning" som du hittar nedan.

Om du inte skulle få din aktie såld gäller följande regelverk:

Svenska Golfförbundet har gjort en utredning tillsammans med Floods Adokatbyrå i ämnet golfaktier och om golfaren kan vara ”livstidsbunden” till att betala årsavgift om man inte får aktien såld.

Den juridiska bedömningen är att det finns en uppsägningstid och den skulle i så fall vara sex månader, men med hänsyn till verksamheten art är en kompletterande juridisk bedömning att golfbolaget (klubben) ändå skall ges en rimlig chans att planera nästa år vad gäller nivå på banskötsel, service, mm.

Det betyder att - Den aktieägare som önskar sälja sin aktie och befarar att den kan bli svår att sälja även om den bortskänks, skall senast - direkt efter säsongens avslut - skriftligen meddela golfbolaget detta. Om det sker senare gäller betalningsskyldighet ytterligare ett år, men upphör året därefter.   

Styrelsen i Österåkers Golf AB har naturligtvis beslutat att verka enligt dessa riktlinjer
. De aktieägare som skriftligen meddelat sin vilja att sälja genom att skicka in aktiepapper och ifyllt försäljningsformulär till Österåkers Golf AB senast den 15 oktober innevarande år. Österåkers Golfklubb köper sedan aktien för en krona.

För att förtydliga skriftligen så avser vi att ni skickar in aktiepapper och ifyllt försäljningsformulär innan den 15 oktober.

För de aktieägare som skriftligen uttalar denna vilja senare än den 15 oktober innevarande år debiteras årsavgift för kommande år (år 1) och fortsätter som aktieägare och medlem i golfklubben även detta år, men sedan ej för efterföljande år (år 2). Då köper klubben tillbaka aktien om den inte blivit såld dessförinnan.