Bokningsregler

Bokningsregler

Medlem bokningsregler
Medlem har rätt att i bokningssystemet göra två (2) bokningar på Västerled, fördelat enligt följande: en starttid vardag och en starttid helgdag.
Observera att ny starttid helg kan göras först när den redan bokade starttiden helg har spelats. Samma regler gäller för den bokade vardagstiden.

Medlem har rätt att i bokningssystemet göra en (1) bokning på Öster by Stenson
Observera att ny starttid kan göras först när den redan bokade starttiden har spelats.

Tidsbokning
Vi har tidsbokning under hela säsongen på Västerled alla dagar mellan 05.00-22.00 om inget annat har angivits, lediga starttider syns tydligt i min golf och i terminalen. På helger så är tiderna t.o.m. kl. 12.50 vikta åt medlemmar och deras gäster.

Vi har tidsbokning tills vidare på Öster by Stenson mellan 08.00-15.45 om inget annat har angivits, lediga starttider syns tydligt i min golf och i terminalen. Vissa dagar är banan stängd för återhämtning eller andra evenemang.
Fyra tider per dag är vikta för greenfeegäster fram till 3 dagar innan, då blir de som inte bokats tillgängliga för medlemmar.

Gruppbokningar på båda banorna görs över telefon eller genom att skicka oss ett mejl på kansli@ostgk.se.

Internetbokning
Bokningen kan ske via internet. Reglerna för detta överensstämmer med ovan bokningsregler men sker via inloggning på Min golf på: www.golf.se
Internetbokning är tillgänglig för både medlemmar och gäster.

Incheckning
Skall ske senast 15 minuter före erhållen starttid i receptionen, via mobilen eller terminalen utanför receptionen för samtliga spelare i bollen. Har detta inte skett förlorar spelaren rätten till sin starttid. Receptionen har också möjlighet att ”fylla på bollarna” med väntande spelare. 

Du behöver befinna dig på 1:a tee senast 5 minuter före din starttid.

Gäst
Som gäst, ska du alltid före start betala greenfeeavgift. Om receptionen är stängd så kan betalning göras i terminal, via swish eller genom kontant betalning. Vid kontant betalning använd våra greenfeekuvert som lägges i brevinkastet. Priser för aktuell greenfee finner ni vid incheckningen eller på hemsidan. Vid all bokning måste samtliga spelare i bollen anges med golf-id.

Den som ertappas utan att ha betalat greenfeeavgift åläggs att betala dubbel greenfee och blir dessutom rapporterad till sin hemmaklubb.Avbokning
Du behöver avboka din starttid så snart du vet att du inte kan spela. Det gör du via min golf eller till vår reception under öppettider. 


Tider på Västerled som avbokas mindre än 12 timmar innan starttid, eller inte avbokats alls debiteras med full greenfee, detta gäller även medlemmar.

Tider på Öster by Stenson som avbokas mindre än 24 timmar innan starttid, eller inte avbokats alls debiteras med full greenfee, detta gäller även medlemmar.

Övriga Bokningsregler
För bästa spelrytm på banan fylls alla bokningar i största möjliga mån upp till 4-bollar. Vid bokning av 2-boll så äger klubben rätt att para ihop två 2-bollar till en 4-boll.

Välkommen att boka en trevlig golfrond!