VÄSTERLED banarbete

Västerled helt stängd från 1:an till kl. 12.00 och från 10:an till kl. 14.00 på grund av banarbete.