VÄSTERLED banarbete

Västerled helt stängd från 1:an till kl. 08.00 och från 10:an till kl. 10.00 på grund av banarbete.