Tills vidare gäller följande för bollränna, startförbud och frost på våra banor

Västerled

 • Bollränna gäller vardagar alla tider. 
 • Tidsbokning på helger mellan kl 10-16, övrig tid bollränna. 
 • Västerled är öppen till 31 oktober, förutsatt att vädret och banans kondition tillåter detta. Därefter stänger banan för säsongen.
 • Lägesförbättring gäller - 1 klubblängd. 

Öster by Stenson

 • Tidsbokning gäller kl 08.00 till kl 15.45 alla dagar.
 • Före kl 08.00 och efter kl 15.45 är det startförbud.
 • Ingen bollränna gäller på Öster by Stenson.  
 • Öster by Stenson är öppen till 20 oktober, förutsatt att vädret och banans kondition tillåter detta. Därefter stänger banan för säsongen. 
 • Lägesförbättring gäller - 1 klubblängd. 

Följande gäller vid frost på båda banorna

 • Din bokade tid fryser inne vid frost, vilket innebär att du måste boka en ny tid om du vill spela när det har släppt.
 • Detta gäller även de tider bollränna är aktuellt.
 • Du får INTE gå ut och spela förrän banpersonal meddelat att banorna åter är frostfria.

 

Kommentarer