Pressrelease

Österåkers Golf AB och Aften Fastigheter AB säljer mark till Wallenstam för nyproduktion av bostäder

Marken, som omfattar totalt cirka 100 000 kvm, ligger på det område som även benämns som ”Helikopterplattan” med fastighetsbeteckning Hagby 1:98, samt delar av Hagby 1:5, ”Gamla Hagby Rangen”, vilken ligger öster om hål 5 på Öster by Stenson. Arbetet med detaljplanen beräknas starta under 2020, och en första byggstart bedöms då kunna ske under 2024. 

Österåkers Golfs framtida utveckling är säkrad

– Denna fastighetsaffär är ett led i vår plan och utveckling vilket innebär att vi blir långsiktigt finansiellt starka och kan fortsätta jobba mot vår vision:
Vi vill vara den mest spännande golfanläggningen utöver det vanliga och med kvalitet i alla led. Vi ska vara det självklara valet för ett aktivt liv med så mycket mer än bara golf.

Vi har arbetat med den här affären i drygt fyra år där vi nu hittat Wallenstam som en stark partner med samma syn på att utveckla området och vara en del i kommunens utveckling. Vi är såklart väldigt glada att ro detta i hamn och kunna säkra upp Österåkers Golfs framtida utveckling, säger Andreas Ljunggren, VD, Österåkers Golf AB.

Läs hela pressreleasen i filen nedan.

Kommentarer