Tips för snabbare spel vid både sällskapsronder och tävlingar

 • Lägst hcp i bollen ansvarar - den som har lägst handicap i bollen har ett särskilt ansvar för tempo och att regler efterföljs

 • Håll kontakt med framförvarande boll - om avståndet blir ett tomt hål skall du snarast släppa igenom bollen bakom. Minst tidskrävande är ett flytande genomsläpp.

 • Håll koll på scorekortet - på ditt scorekort har du en idealtid för vad klockan ska vara på det hål där du befinner dig. 

 • Ta gärna en fika efter 9 hål - men när bollen framför närmar sig 10:ans green är det dags att slå ut, allra senast då bollen bakom närmar sig 9:ans green.

 • Ready golf på tee - den som är klar först slår ut först för att vi ska komma iväg snabbare. 

 • Provisorisk boll - slå alltid en provisorisk boll om du är det minsta tveksam om du kommer att hitta bollen eller om den är out-of-bounds. 

 • Ready golf på fairway - gå direkt till din boll och gör dig klar för nästa slag. Om det visar sig att den som ”står på tur” att slå inte är klar, behöver du inte vänta på din tur (gäller ej i matchspel). För att snabba på tempot kan du därmed slå ditt slag före din medspelare som ej är redo.

 • Snabba på puttandet - nu får vi putta med flaggan i hål vilket kan vara tidsbesparande. Även på green kan den som känner sig klar putta först (gäller ej matchspel). Avsluta gärna puttandet istället för att markera. 

 • Stanna inte kvar vid/på green för att skriva scoren - du hindrar bakomvarande att slå in på green. 

 • Spela först och skriv sedan - om du har honnören eller är klar först och kan slå ut – gör det och utför marköruppgiften därefter.

 • Låta bakomvarande slå ut på par 3-hål - på vissa par 3-hål kan man i vissa fall spara tid genom man slår ut, går fram och markerar sina bollar och därefter låter bakomvarande boll slå ut. När de har slagit ut slutför man puttningen. En till synes bortglömd klassiker.

 • Leta ej bollar i vatten vid tävling - har du hamnat i ett pliktområde som består av vatten tar du snabbt reda på platsen där du kan droppa. Droppa och spela vidare. Leta ej efter bollen såvida du inte behöver kunna identifiera den.

 • Kikare - självklart tillåten, men bör användas med förnuft så att du inte tar tid från andra i bollen. Ett tips är att mäta avstånd under tiden annan spelare slår.

Lycka till på din runda! 

 

Kommentarer

Fler artiklar