Österåkers Golfklubb har det idrottsliga ansvaret för golfprofilen på Österåkers Gymnasium. Golfprofilen startade 1999 på initiativ av Österåkers Golfklubb.

Vi är en nationell idrottsutbildning, NIU. Att vara auktoriserad NIU innebär att Svenska Golfförbundet (SGF) ställer kvalitetskrav på vår verksamhet.

Ansökan till Golfgymnasiet
För att antas till golfutbildningen ska du bedömas vara utvecklingsbar mot regional och nationell elit. Sista ansökningsdag är 1/12 och besked lämnas i slutet av januari. Ambition, tävlingsresultat, snittscore och hcp är några saker vi tittar på. Skolan söker man separat och det gäller naturligtvis att ha nog höga betygspoäng för att komma in på önskat program.

För utbildningen ansvarar PGA-instruktörer med lång erfarenhet av instruktion, tävling och coaching på högsta nivå.

I utbildningen ingår ämnena
Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
Tränings- och Tävlingslära 1, 100 poäng
Tränings- och Tävlingslära 2, 100 poäng

Golfträningen
Vi tränar 4 pass á 1,5–2 timmar i veckan. Under utesäsongen blir det fokus på spel och golfträning, det sker på Österåkers Golfklubb. Under innesäsongen varvar vi teori, fysträning och golfträning. Teori har vi på skolan, fysträning på Sats och golf i Ullna Indoor.

Österåkers Gymnasium ligger centralt i Åkersberga, gångavstånd till buss och tåg samt till Centrum. Eleverna blir skjutsade till skolan från träningen på morgonen och från skolan till träning på eftermiddagen.                                                                                                           

För mer information, kontakta:                               

Markus Otternäs
Ansvarig tränare Österåkers Golfgymnasium
markus.otternas@gmail.com
073-679 00 58

Per Nylund
Bitr rektor och studievägledare
Österåkers gymnaisum
per.nylund@osteraker.se
08-540 817 39