Senior

Seniorkommittén arbetar för att klubbens seniora medlemmar (damer och herrar) skall erbjudas ett varierat program med tävlingar med ett stort socialt inslag och andra aktiviteter. Du är välkommen att deltaga från det år du fyller 60.

Tack för 2018!

Västerled hål 5

Västerled hål 5

Vilken säsong det har varit! Vilken sommar! Vilken bedövande värme! Möjligen har vi fått några droppar regn vid något tillfälle, men annars har vi kunnat genomföra våra 30 övningar från Seniorsläppet den 2 maj t o m vår Finale Grande den 2 oktober i fantastiskt golfväder. Lite vemodigt att inte bara vår organiserade säsong är slut utan också att säsongen som helhet håller på att fly. I mitten av november börjar vi i Seniorkommittén i alla fall att planera för säsongen 2019. Och våra intentioner är att det skall bli ett lika välmatat program som under den gångna säsongen. Och vi hoppas att vi kan locka ytterligare ett antal seniorer att deltaga på våra övningar. Vi kommer i sinom tid att hålla er informerade vad som komma skall.

Ett stort tack till alla som gjort 2018 års säsong minnesvärd!

Seniorkommittén/Bengt O. Andreasson, Iréne Edström, Eva Johnson, Lennart Norén och Bo Ramström