Senior

Seniorkommittén arbetar för att klubbens seniora medlemmar (damer och herrar) skall erbjudas ett varierat program med tävlingar med ett stort socialt inslag och andra aktiviteter. Du är välkommen att deltaga från det år du fyller 60.

Seniorsäsongen 2020 efterlängtad!

Nu i slutet av januari ser banorna förvånansvärt gröna och fina ut - på håll. Ehuru efterlängtad lär vi dock få vänta på den riktiga spelsäsongen. Seniorkommittén har dock gjort planeringen för 2020. Våra önskemål processas nu mot övriga önskemål om tävlingsdagar och starttider. I början av mars torde tävlingsprogrammet kunna vara spikat. Vi återkommer då med mer information.

Håll ut!

Seniorkommittén/ Bengt O. Andreasson, Eva Johnson, Iréne Edström, Conny Langetz, Lennart Norén och Bo Ramström