Seniorernas Matchcup

Anmälan till Seniorernas Matchcup görs via Min Golf och betalning av anmälningsavgift på 100:- görs till bankkontonummer 6179-036717088 eller swischa till 0761169663. Detta måste göras före den 10/5 2019. 

Tävlingsbestämmelser för Seniorernas Matchcup

Tävlingsledare: Lennart Norén, tel. 076-1169663, lennart.noren@comhem.se

Deltagare: Födda 1959 eller tidigare.

Speltyp: Matchspel 18 hål. Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller förloras.

Herrar som fyller 80 år i år eller är äldre har rätt att spela från främre tee.

Matchen spelas med handicap. Spelaren med den högre spelhandicapen (enligt slopetabell) erhåller skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt hålens index i stigande följd.

Exempel: Om Ulla har 15 hcp-slag enligt slopetabellen och Nisse 20 så har Nisse 5 hcpslag som han använder på de 5 svåraste hålen enligt indexeringen.

Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än endera spelaren är ”upp”, t ex 2 upp med ett hål att spela, vilket anges 2/1

Tävlingstid: Eventuellt kvalspel skall vara färdigspelat till 31/5.

Omgång 1 skall vara färdigspelad till 9/6.

Omgång 2 skall vara färdigspelad till 30/6.

Omgång 3 skall vara färdigspelad till 31/7. 

Omgång 4  skall vara färdigspelad till 31/8.

Omgång 5  skall vara färdigspelad till 20/9. 

Tidsbokning: Den spelare som står överst i spelschemat kontaktar sin motståndare, föreslår speltillfälle och bokar starttid. Kontaktuppgifter på samtliga deltagare finns på hemsidan och på seniorernas anslagstavla i klubbhuset. Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt fastställer tävlingsledare speldag och starttid. Spelare som då infinner sig på första tee beredd att spela vinner på walk-over. Infinner sig ingen av spelarna diskvalificeras båda.

Anmälan: Anmälan till Seniorernas Matchcup görs via golf.se.

Anmälningsavgift: Anmälningsavgift på 100:- görs till bankkontonummer 6179-036717088 eller swischa till 0761169663. Anmälan och avgiften måste göras före den 10/5 2019.

Priser: Pris till de fyra främsta. Segraren får inteckning i vandringspokal

Bana: Västerled

Tee: Herrar tee 52, damer tee 47. Möjlighet att välja tee för herrar 80 år eller äldre.

Särskiljning: Om matchen är delad efter 18 hål sker särskiljning i första hand med början på hål 1, förutsatt att det finns plats på banan. Om så inte är fallet kan spelarna komma överens om att spela avgörandet från hål 10. Tänk alltid på att lämna företräde till spelare som är ute på banan eller har bokat tid. Spelhandicap fördelas i särspel på samma sätt som på de första 18 hålen.

Resultatredovisning: Segraren i match skickar samma dag med e-post matchresultatet till tävlingsledaren (lennart.noren@comhem.se). Speltablå med uppdaterade resultat och spelordning finns på Seniorernas anslagstavla och på ostgk.se/Klubben/Senior

Regler: Tänk på att golfreglerna på många punkter skiljer på matchspel och slagspel. Ha regelboken i bagen och försök lösa eventuella problem på egen hand. Går inte det så ring tävlingsledaren eller vår domare Björn Hammarsjö, tel 070-757 15 85.

Välkommen till matchspel

Lennart Norén