Här kan du läsa om vad som gäller angående aktien i Österåkers Golf.

FÖR DIG SOM VILL HYRA UT DIN AKTIE UNDER EN SÄSONG (VARA PASSIV MEDLEM)

Du kan välja att vara passiv under ett år i taget och hyra ut din spelrätt till en ersättare. Som aktieägare ansvarar du för att medlems- och spelrättsavgiften för året är betald och gör själv upp med din ersättare om betalningen till dig. Du ansvarar även för att avtalsblanketten mellan er lämnas/skickas in till klubben för att avtalet ska gälla.
Du hyr ut din spelrätt genom att lägga ut en annons på tex Blocket.
Som passiv medlem kan du inte spela och boka starttider på någon golfklubb, du måste då ha ett aktivt medlemskap i någon golfklubb.

Avgift för passivt medlemskap
Avgiften för att vara passiv medlem är 1000 kr från och med säsongen 2021. Avgiften faktureras till aktieinnehavaren efter att signerat kontrakt inkommit till kansliet.

Formulär för passivt medlemskap
Vid passivt medlemskap används formuläret "Passivt medlemskap 2022" som du hittar nedan. 


FÖR DIG SOM VILL SÄLJA DIN AKTIE

Vill du sälja din aktie/avsluta medlemskapet?
Du avyttrar din aktie genom att sälja den via t.ex. blocket eller sälja tillbaka den till klubben för en symbolisk summa av 1 kr (för mer info kring detta se nedan).

Avgift för aktieförsäljning
Avgiften för att administrera aktiebytet är 1000 kr från och med säsongen 2021. Avgiften faktureras till den som säljer sin aktie efter att signerat kontrakt inkommit till kansliet.

Formulär för aktieförsäljning
Vid aktieförsäljning används formuläret "Aktieförsäljning" som du hittar nedan. 

 

FÖR DIG SOM RÅKAT UT FÖR EN SKADA/OLYCKSFALL

Har du råkat ut för en plötslig skada/olycksfall?
Som medlem i Österåkers Golfklubb är du försäkrad med en årsvgiftsförsäkring vai Provins. För mer information, läs informationen i dokumentet "Provins olycksfallsförsäkring 2022" nedan. 


Om du inte skulle få din aktie såld gäller följande regelverk:
"Svenska Golfförbundet har gjort en utredning tillsammans med Floods Adokatbyrå i ämnet golfaktier och om golfaren kan vara ”livstidsbunden” till att betala årsavgift om man inte får aktien såld. Den juridiska bedömningen är att det finns en uppsägningstid och den skulle i så fall vara sex månader, men med hänsyn till verksamheten art är en kompletterande juridisk bedömning att golfbolaget (klubben) ändå skall ges en rimlig chans att planera nästa år vad gäller nivå på banskötsel, service, mm. Det betyder att - den aktieägare som önskar sälja sin aktie och befarar att den kan bli svår att sälja även om den bortskänks, skall senast - direkt efter säsongens avslut - skriftligen meddela golfbolaget detta. Om det sker senare gäller betalningsskyldighet ytterligare ett år, men upphör året därefter. 

Styrelsen i Österåkers Golf AB har naturligtvis beslutat att verka enligt dessa riktlinjer
. De aktieägare som skriftligen meddelat sin vilja att sälja genom att skicka in aktiepapper och ifyllt försäljningsformulär till Österåkers Golf AB. Österåkers Golfklubb köper sedan aktien för en krona. För att förtydliga skriftligen så avser vi att ni skickar in aktiepapper och ifyllt försäljningsformulär.