Aktie i Österåkers Golf

OBS! Detta är information som gäller för 2023. Vad som kommer att gälla för säsongen 2024 återkommer vi med under oktober.

Vilka avgifter och som kommer att gälla för ersättningsmedlemmar under 2024 kommer att vara klart under oktober. När allt är på plats kommer denna sida att uppdateras och information skickas ut till samtliga medlemmar via medlemsmejl.

HYR UT DIN AKTIE SÄSONGEN 2023 (ATT VARA PASSIV MEDLEM)

Du kan välja att vara passiv ett år i taget och hyra ut din spelrätt till en ersättare. Du som aktieägare ansvarar för att avtalsblanketten mellan er signeras och lämnas/skickas in till klubben för att avtalet ska gälla. Vi har gjort en del förändringar inför 2023 gällande avgifter och fakturering.

Hur hittar du en ersättare?

Du som aktieägare ansvarar själv för att hitta en ersättare och det gör du enklast med en annons på Blocket.

Passiv medlem betalar ej årsavgift och kan ej boka starttider

När vi har tagit emot avtalet om passivt medlemskap får du en faktura från Österåkers Golf med en administrationsavgift beroende på när vi får in avtalet, se nedan. Du läggs in som passiv i Min Golf och får ej faktura på vare sig årsavgift eller medlemsavgift. Som passiv medlem kan du inte boka starttider på någon golfklubb, du måste då ha ett aktivt medlemskap i någon annan golfklubb om du vill spela.

Avgift för passivt medlemskap säsongen 2023 och sista dag för ansökan

  • Från och med den 1 januari 2023 är avgiften 2000 kr för att vara passiv medlem
  • Den 31 maj 2023 är sista dag för att ansöka om passivt medlemskap
  • Från och med 1 juni 2023 går det endast att ansöka om passivt medlemskap mot uppvisande av läkarintyg (uthyrning får endast ske om du ej av fysiska skäl kan nyttja din spelrätt). 

OBS! Som aktieägare är du skyldig att betala årsavgiften senast den 28 februari. Hyr du ut din spelrätt efter den 28 februari betalar vi tillbaka din årsavgift för året.

Ersättaren får faktura från Österåkers Golf

Ersättningsmedlemmen får en faktura från Österåkers Golf med spelrättsavgift, medlemsavgift samt en tilläggsavgift för att vara ersättare under 2023. Den totala avgiften för ersättningsmedlemmen för 2023 är 12600 kr (medlemsavgift 550 kr, spelrättsavgift 12050 kr). Avgiften faktureras tidigast i mitten av januari 2023. 

Formulär för passivt medlemskap
Vid passivt medlemskap används formuläret "Ansökan passiv medlem 2023" som du hittar nedan. 


FÖR DIG SOM VILL SÄLJA DIN AKTIE

Vill du sälja din aktie/avsluta medlemskapet?
Du avyttrar din aktie genom att sälja den via t.ex. Blocket eller sälja tillbaka den till klubben för en symbolisk summa av 1 kr (för mer info kring detta se nedan).

Inträdesavgift
Från och med 1 januari 2023 kommer nya aktieägare att debiteras en inträdesavgift på 5000 kr. Det är en engångssumma som faktureras till den nya aktiemedlemmen efter att denne blivit registrerad hos oss.

Formulär för aktieförsäljning
Vid aktieförsäljning används formuläret "Aktieförsäljning" som du hittar nedan. 

Om du inte skulle få din aktie såld gäller följande regelverk:
"Svenska Golfförbundet har gjort en utredning tillsammans med Floods Adokatbyrå i ämnet golfaktier och om golfaren kan vara ”livstidsbunden” till att betala årsavgift om man inte får aktien såld. Den juridiska bedömningen är att det finns en uppsägningstid och den skulle i så fall vara sex månader, men med hänsyn till verksamheten art är en kompletterande juridisk bedömning att golfbolaget (klubben) ändå skall ges en rimlig chans att planera nästa år vad gäller nivå på banskötsel, service, mm. Det betyder att - den aktieägare som önskar sälja sin aktie och befarar att den kan bli svår att sälja även om den bortskänks, skall senast - direkt efter säsongens avslut - skriftligen meddela golfbolaget detta. Om det sker senare gäller betalningsskyldighet ytterligare ett år, men upphör året därefter. Styrelsen i Österåkers Golf AB har naturligtvis beslutat att verka enligt dessa riktlinjer. De aktieägare som skriftligen meddelat sin vilja att sälja genom att skicka in aktiepapper och ifyllt försäljningsformulär till Österåkers Golf AB. Österåkers Golfklubb köper sedan aktien för en krona. För att förtydliga skriftligen så avser vi att ni skickar in aktiepapper och ifyllt försäljningsformulär.

FÖR DIG SOM RÅKAT UT FÖR EN SKADA/OLYCKSFALL

Har du råkat ut för en plötslig skada/olycksfall?
Som medlem i Österåkers Golfklubb är du försäkrad med en årsvgiftsförsäkring via Provins. För mer information, läs informationen i dokumentet "Provins olycksfallsförsäkring" nedan. 
Om ovan försäkring eller privat försäkring inte täcker din skada och du inte kan spela måste du hyra ut din spelrätt alternativt sälja din aktie då årsavgiften har bindande betalning och är kopplad till dig som aktieägare.