Bokningsinfo

Bokningsregler

Medlem
Medlem har rätt att i bokningssystemet göra två (2) bokningar, fördelat enligt följande: en starttid vardag på Västerled och en starttid på helg Västerled.
Under vardagar kan det finnas vissa begränsningar i bokningsrätten "lång tid i förväg" eftersom vi erbjuder företagsgolf dessa dagar.
Observera att när exempelvis starttiden helg på Västerled använts, kan en ny starttid helg omedelbart bokas på Västerled.

Internetbokning
Bokningen kan ske via internet. Reglerna för detta överensstämmer med ovan bokningsregler men sker via inloggning på Min golf på: www.golf.se
Internetbokning är tillgänglig för både medlemmar och gäster.

Incheckning
Ska ske senast 15 minuter före erhållen starttid i receptionen för samtliga spelare i bollen. Har detta inte skett förlorar spelaren rätten till sin starttid. Receptionen har också möjlighet att ”fylla på bollarna” med väntande spelare. Tidsbokning/Incheckning när receptionen är stängd
Vi har tidsbokning under hela säsongen alla dagar mellan 07.00-19.00 om inget annat har angivits. På helger så är tiderna t.o.m. kl. 12:50 vikta åt medlemmar och deras gäster. Gruppbokning görs över telefon eller genom att skicka oss ett mejl. Vissa tider så är receptionen stängd. Sker spel på dessa tider eller under bollrännetid så ska samtliga spelare, gäller även medlemmar, checka in i terminalen som ligger i anslutning till receptionen. Lediga starttider syns tydligt i min golf och på vår hemsida.

Gäst
Som gäst, ska du alltid före start betala greenfeeavgift. Om receptionen är stängd så kan betalning göras i automat eller genom kontant betalning. Vid kontant betalning använd våra greenfeekuvert som lägges i brevinkastet. Priser för aktuell greenfee finner ni vid incheckningen eller på hemsidan. Vid all bokning måste samtliga spelare i bollen anges med golf-id.

Den som ertappas utan att ha betalat greenfeeavgift åläggs att betala dubbel greenfee och blir dessutom rapporterad till sin hemmaklubb.Avbokning
Du behöver avboka din starttid så snart du vet att du inte kan spela. Det gör du via MinGolf eller till vår reception under öppettider. 
Tider som avbokas mindre än 12 timmar innan starttid debiteras med 250 kr, detta gäller även medlemmar. Vid utebliven avbokning och no-show debiteras aktuell greenfee. 

Övriga Bokningsregler
För bästa spelrytm på banan fylls alla bokningar i största möjliga mån upp till 4-bollar. På helger så har fyrbollar företräde. Vid bokning av 2-boll så äger klubben rätt att para ihop två 2-bollar till en 4-boll.

Välkommen att boka en trevlig golfrond!