Aktie i Österåkers Golf

Här kan du läsa om vad som gäller angående aktien i Österåkers Golf.

Vill du hyra ut din aktie under ett år (d v s vara passiv medlem)?
Du kan välja att vara passiv under ett år i taget och hyra ut din spelrätt till en ersättare. Som aktieägare ansvarar du för att medlems- och spelrättsavgiften för året är betald och gör själv upp med din ersättare om betalningen till dig. Du ansvarar även för att avtalsblanketten mellan er lämnas/skickas in till klubben för att avtalet ska gälla.

Avgiften för att vara passiv medlem från 2021 är 1000 kr som kommer att faktureras till Aktieinnehavaren efter kontrakt inkommit till Kansliet.


Vid passivt medlemskap används formuläret "Passivt medlemskap 2021" som du hittar nedan. 

Vill du sälja din aktie/avsluta medlemskapet?
Du avyttrar din aktie genom att sälja den via blocket eller sälja tillbaka den till klubben för en symbolisk summa av 1 kr.
Vid köp och sälj av aktier används formuläret "Aktieförsäljning" som du hittar nedan.

Avgiften för att administrera Aktiebytet från 2021 är 1000 kr som kommer att faktureras till den som säljer sin Aktie och fakturan skickas efter kontrakt inkommit till Kansliet.

Har du råkat ut för en plötslig skada/olycksfall?
Som medlem i Österåkers Golfklubb är du försäkrad med en årsvgiftsförsäkring vai Provins. För mer information, läs informationen i dokumentet "Försäkring vid sjukdom" nedan. 

Om du inte skulle få din aktie såld gäller följande regelverk:
"Svenska Golfförbundet har gjort en utredning tillsammans med Floods Adokatbyrå i ämnet golfaktier och om golfaren kan vara ”livstidsbunden” till att betala årsavgift om man inte får aktien såld. Den juridiska bedömningen är att det finns en uppsägningstid och den skulle i så fall vara sex månader, men med hänsyn till verksamheten art är en kompletterande juridisk bedömning att golfbolaget (klubben) ändå skall ges en rimlig chans att planera nästa år vad gäller nivå på banskötsel, service, mm. Det betyder att - den aktieägare som önskar sälja sin aktie och befarar att den kan bli svår att sälja även om den bortskänks, skall senast - direkt efter säsongens avslut - skriftligen meddela golfbolaget detta. Om det sker senare gäller betalningsskyldighet ytterligare ett år, men upphör året därefter. Styrelsen i Österåkers Golf AB har naturligtvis beslutat att verka enligt dessa riktlinjer
. De aktieägare som skriftligen meddelat sin vilja att sälja genom att skicka in aktiepapper och ifyllt försäljningsformulär till Österåkers Golf AB senast den 15 oktober innevarande år. Österåkers Golfklubb köper sedan aktien för en krona. För att förtydliga skriftligen så avser vi att ni skickar in aktiepapper och ifyllt försäljningsformulär innan den 15 oktober. För de aktieägare som skriftligen uttalar denna vilja senare än den 15 oktober innevarande år debiteras årsavgift för kommande år (år 1) och fortsätter som aktieägare och medlem i golfklubben även detta år, men sedan ej för efterföljande år (år 2). Då köper klubben tillbaka aktien om den inte blivit såld dessförinnan."