Medlemskap 2021 på Österåkers Golfklubb

Till säsongen 2021 har vi gjort en översyn med anledning av att öka tillgängligheten för våra medlemmar. Det innebär att vi tittat på hur spelet varit fördelat på de olika medlemskapstyperna och gjort en korrigering av avgifter och bokningsmöjligheter. Vi har även öppnat upp för flera typer av medlemskap inom kategorierna Junior 0-12 år, 22-29 år samt lagt till Attached Member som är ett nytt medlemskap för respektive till aktieägare.

AVGIFTEN

Vi har en årlig höjning på spelrättsavgiften på ca 3% på samtliga medlemskap. Till säsongen 2021 beslutades det på höstmötet att höja medlemsavgiften till klubben med 150 kr till en totalkostnad av 550 kr. Avgiften finns under Min Golf där ni smidigt kan betala. Gå in under mina Inställningar/Betalningar så ligger allt där. 

SÄKRA DIN PLATS

Det är fullbokat på flera av medlemskapstyperna och vi har kö för att gå med i klubben som både junior och senior. För att säkra din plats som junior är det viktigt att du betalar din årsavgift i tid. 

Aktiemedlem 

Som aktiemedlem har du obegränsat spel och tillgång till alla förmåner på klubben. Som aktieägare är du bunden att betala årsavgiften samt äga en aktie. Avgiften för 2021 är 8600 kr varav 550 kr går till klubben. 

Kategori 22-29 år

Till medlemskapet 22-29 år har man endast tillträde från det egna ledet, dvs du behöver varit juniormedlem föregående säsong eller ha föräldrar som är aktiemedlemmar. Vi har två typer av medlemskap för denna kategori. 

  • 22-29 år - obegränsat spel (avgift 8600 kr varav 550 kr går till klubben)
  • 22-29 år - begränsat spel  (avgift 5500 kr varav 550 kr går till klubben)

Attached member

Denna medlemskapstyp är tillgänglig för seniorer som är respektive till en aktiemedlem. Vi har två typer av medlemskap i denna kategori. Medlemskapstypen Västerled och Korthålsbana utgår efter säsongen 2021 då vi inleder ombyggnationen av Västerled. 

  • Attached member - Västerled & Korthålsbana (avgift 5500 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Attached member - Korthålsbana  (avgift 3500 kr varav 550 kr går till klubben)

Junior 

För juniorer har vi flera olika medlemskapskategorier. De är indelade efter ålder och vilka spelmöjligheter du vill ha tillgång till. Våra juniormedlemskap är för närvarande fullbokade och vi har kölista. Juniorer som har föräldrar som är aktiemedlemmar i klubben har alltid företräde till att bli medlem.

OBS! Årsavgifterna för juniorer 12 år och yngre får faktura via post som skickats från klubben den 27 januari. 

  • Junior 18-21 år - obegränsat spel (avgift 3500 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Junior 13-17 år - obegränsat spel (avgift 2800 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Junior 0-12 år - obegränsat spel (avgift 2000 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Junior 0-12 år - begränsad (avgift 1000 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Junior 0-16 år - endast medlemskap, ej spelrätt (550 kr där allt går till klubben)


Frågor?
Kontakta om du har frågor - kansli@ostgk.se

I PDF-filen nedan finns mer information om våra medlemskapstyper och vad som ingår.