Gruppbokningar för medlemmar

Tillgängligheten är mycket viktig för våra medlemmar. Stora delar av säsongen har vi högt tryck på våra banor. Därav har vi särskilda regler för gruppbokningar så att alla parter kan känna sig trygga med det vi kommit överens om.

Genom att göra en gruppbokning får du som medlem möjlighet att boka ytterligare starttid utöver den bokningsrätt som ditt medlemskap tillåter. Vid en gruppbokning gäller speciella regler och vi tar en serviceavgift för det administrativa arbetet och avgiften är ej återbetalningsbar.

Här följer våra gruppbokningsregler som gäller tills vidare:

Bokning
All gruppbokning sker via mejl, förfrågan skickas till bokning@ostgk.se.
Mejlen besvaras i turordning måndag till fredag.
Vi tar ej emot bokningar över disk i shop/reception eller i kansliet.

Regler
En gruppbokning är minst 12 och max 28 personer.
Vid större grupper än 28 personer gäller andra regler än nedan.
Bokning sker på tider som är bokningsbara i Min Golf.
Medlem på Österåkers Golfklubb kan ha max en (1) gruppbokning åt gången.
Vi har en generell riktlinje att bokning av grupp på helger sker före kl. 09.00 och efter kl. 13.00.

Ojämnt antal spelare
Om er grupp är ett ojämnt antal spelare som inte fyller ut alla platser i de 4-bollar som ni har bokat så släpps de resterande tider till utomstående spelare. Ni har valet att betala greenfee för den platsen ni inte fyller för att stänga er grupp. Meddela i förväg om ni vill låsa eventuella tomma platser i er bokning för att undvika missförstånd

Serviceavgift och avbokningsregler
En avgift på 400 kr per 4-boll läggs på bokaren och blir synlig i Min Golf.
Avgiften ska betalas inom 7 dagar för att bekräfta bokningen.
Serviceavgiften betalas via Min Golf och den finns upplagd på den som är ansvarig för bokningen med 400 kr per starttid.
Avbokning av hela gruppen är kostnadsfri fram till 30 dagar före speldag. 
Avbokning av hela gruppen, 10-30 dagar för speldag, debiteras 10% av totala greenfeen för gruppen.
Avbokning av hela gruppen mindre än 10 dagar för speldag debiteras 25% av totala greenfeen för gruppen.
Avbokning av hela gruppen, mindre än 48 timmar före spel, debiteras 100% av totala greenfeen för gruppen. 
Serviceavgiften återfås ej vid avbokning.

Greenfee
Som medlem får du ta med dig tre (3) gästspelare till gäst-till-medlemspris.
Gäst till medlemspris på Öster by Stenson är 800 kr/person alla dagar (ord pris 1500 kr).
Gäst till medlemspris på Västerled är 500 kr/person på helger och 400 kr/person på vardagar (ord pris 750/600 kr).
Greenfee betalas vid incheckningen i shop/reception före rundan, vid större grupp ser vi gärna att en person samlar in avgifterna och löser greenfee för samtliga.

Golf-id
Senast 3 dagar före speldag ska golf-id på samtliga spelare mejlas in till bokning@ostgk.se.

Ändringar och incheckning
Ändringar av spelordning i bollarna görs i mån av tid.
Incheckning ska ske senast 15 minuter före starttid.
Vid incheckning erhålls (om så önskas) banguide och scorekort.

I händelse av 
Om vi mot förmodan skulle behöva flytta eller frigöra gruppbokningstiden av någon anledning så har vi rätten att hitta en ny lösning till er.

Välkommen med din gruppbokning!