Information från styrelsen - november 2023

Bäste medlem,

Vi lägger ytterligare en golfsäsong till historieböckerna och vi från styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar, kommittémedlemmar och personal för ett mycket bra år. I ett försök att summera året, ge er medlemmar en insikt i klubbens arbete inför 2024 samt presentera planerna för Västerled och frågorna kring tillgängligheten kommer här ett informationsutskick från styrelsen. Vi ser fram emot att träffas och informera ännu mer om detta vid Höstmötet den 30 november.

Summering av ett regnigt år

Säsongen var inte helt utan motgångar med en kall och utdragen vår, vilket bl.a. fick till konsekvens att vi drogs med ett par dåliga greener som vägrade ge med sig. Om dessa har vi pratat mycket och mycket har gjorts för att säkerställa kvalitén inför kommande säsong så dessa liksom hela Öster by Stenson ska vara i toppskick till 2024.

Säsongen 2023 innehöll också många positiva inslag. Det genomfördes mängder av roliga aktiviteter och inte minst klubbtävlingar på vår anläggning, många var vi som deltog. Vår nya restaurangchef Martin gjorde sin första säsong på klubben vilket resulterade i ett lyft i restaurangen med mycket uppskattad mat som det kanske tydligaste tecknet på detta.

Vi fick också en möjlighet att för sista gången njuta av vår gamle vän och trotjänare Västerled som nu går i pension, endast för att återfödas i ny härlig design hösten 2026 (mer om detta längre ner). I Västerleds ära spelades en avslutningstävling som blev den värdiga hyllning en mästerskapsbana som Västerled förtjänade. Tävlingen och den efterföljande middagen blev tidigt fullbokad, och hela evenemanget genomfördes med den ära av vår härliga personal.

Klubbens arbete för fortsatt utveckling

Samtidigt som Västerled går in för en total omgörning, går även vår organisation in i en ny fas. Anläggningen ska under tre år drivas på 27 hål i stället för 45 (inräknat vår vackra korthålsbana). Det här medför vissa förändringar vilket vi löpande informerar om.

Det är också dags för Österåkers Golf att gå in i vad vi från styrelsen kallar för Fas 2 i vår långsiktiga plan. Som nyligen informerat har styrelsen tillsammans med VD Andreas Ljunggren beslutat att vägen framåt bäst leds av en ny VD. Andreas kommer därför efter mer än 10 år på klubben att tacka för sig och lämna över till en ny person, som tillsammans med oss ska skriva nästa kapitel i vår berättelse.

Styrelsen vill ta detta tillfälle i akt och tacka Andreas för hans goda insatser som har lett till den fantastiska anläggning vi har idag. Med goda fastighetsaffärer och en tydlig vision har Andreas både lett, och till stor del initierat, stora delar av den utveckling vi ser har skett på vår klubb de senaste åren. Vi önskar Andreas all lycka i framtiden!

Anna Fahlén som varit på klubben i åtta år för att under Fas 1 stötta Andreas, tog i september beslutet att gå vidare och därmed lämna Österåkers Golf. Hennes goda insatser har gjort att Andreas bland mycket annat kunnat koncentrera sig på avyttringen av mark som skapat de goda ekonomiska förutsättningarna för fortsatt utveckling som vi ser idag. Styrelsen vill tacka Anna för hennes fina insatser för klubben och önskar henne lycka till framåt!

Framför oss har vi nu en otroligt spännande resa med en ny bana, som likt Öster by Stenson, ska få växa fram de kommande åren. För att nämna några av de projekt vi har kvar utöver Nya Västerled så planerar vi att bygga ett tak över delar av vår range och en studio till våra tränare. Klubbhusområdet har inte fått sin slutliga finish och kommer även det att ses över och färdigställas.

Nya Västerled och tillgängligheten

I samband med uppförandet av Nya Västerled är det många medlemmar som hört av sig med undran och i vissa fall även oro över tillgängligheten på vår anläggning under ombyggnationen. Att ta fram en tydlig plan för tillgängligheten har styrelsen jobbat stenhårt med sedan sensommaren, parallellt med driften av pågående projekt och en ny organisation. 

Beträffande spel de kommande åren så har styrelsen valt att fokusera spel och andra aktiviteter i så stor utsträckning vi bara kan på vår egen anläggning. Österåkers Golf är mycket mer än de 18-hålsbanor vi erbjuder och under ombyggnationen av Västerled vill vi uppmärksamma och pusha för de många andra aktiviteter och faciliteter vi erbjuder på klubben. Detta inkluderar bland annat en fantastisk korthålsbana, Stockholms kanske bästa träningsområde, tre PGA professionals (tränare), bara för att nämna några saker.

Med det sagt så har vi lagt ett stort fokus på att möjliggöra för så mycket medlemsspel vi bara kan på Öster by Stenson under ombyggnationen. Det inkluderar bland annat att vi sett över detaljer som starttidernas täthet, bokningsregler, antalet klubbtävlingar och antalet företagsgolfer. Vår ambition och övertygelse är att det kommer öppna upp för betydande mer spel på Öster by Stenson. Planen är även att genomföra andra roliga golfaktiviteter som ska göra att man som medlem ska kunna komma till klubben närhelst golfsuget blir som störst. Det kommer givetvis vara tufft att med kort varsel komma ut med en fyrboll på helgen, men det är vi inte den enda klubben att uppleva. Den typen av spel kommer att kräva en bättre framförhållning av oss som medlemmar för att få till det så som man önskar.

Beträffande samarbeten med andra klubbar så förs diskussioner och med vår storlek och fina relationer kommer vi kunna erbjuda rabatterat spel på andra banor. När det kommer till att ”köpa” tider hos andra klubbar, har styrelsen för säsongen 2024 fattat beslut att inte göra det. Dels av ekonomiska skäl men också då detta historiskt endast nyttjats av ett begränsat antal medlemmar.

Exakt hur denna plan ska se ut i detalj kommer vi presentera närmare den 30 november på Höstmötet. Där kommer närvarande även att få ta del av de senaste ritningarna från Nya Västerled som nu tar form, och som beräknas vara helt färdiga under Q1 2024.

Vi i styrelsen ser fram emot 2024 och att fortsätta utveckla vår klubb tillsammans med alla anställda och medlemmar. Vi ses på Höstmötet!

Information om Höstmötet hittar du här.