Beläggning på Västerled och Öster by Stenson

Här presenterar vi beläggningen månadsvis på våra 18-hålsbanor. Vi redovisar hur många bokade ronder det är per månad samt fördelningen medlemmar, gäst till medlem, företagsspel och ren greenfee. Klicka på den månad du vill titta på så får du ta del av statistiken i en PDF-fil. 

Statistik per månad