Rikt fågelliv på våra banor 

Några av våra fågelentusiaster tillika medlemmar på klubben har under de senaste åren räknat hur många olika fåglar som skådats på Österåkers Golfklubb. Det är inte bara golfare som älskar vår fina anläggning, vi har över 90 olika fågelarter som vistas hos oss.

Svarthakedoppingen – vår karaktärsfågel?

Våra entusiaster tycker att anläggningens karaktärsfågel är Svarthakedoppingen. En fågel som många säkert sett framför allt på Öster by Stenson. En praktfull fågel med svart huvud, rödgula örontofsar, roströd hals och röda ögon. Svarthakedoppingen betraktas som utrotningshotad globalt men i Sverige är beståndet hyfsat stabilt. Det är en av anledningarna att vi vill vara extra rädda om denna gäst på vår bana. 

Flytpontoner för lyckad häckning

Till säsongen 2022 har klubben blivit sponsrad med fyra flytpontoner som kommer att fästas i våra vatten. Doppingar bygger sitt bo i vatten och där föds även ungarna, där kommer våra flytpontoner att vara oerhört viktiga. När vi placerar dem minst en meter ut i vattnet ger det skydd mot landlevande rovdjur och ungarna kan växa till sig. 

Upp till sju ungar per kull

En svarthakedopping lägger vanligen mellan fyra och sju ägg. Ungarna bärs på de vuxnas rygg upp till ca fem dagars ålder, men ibland upp till tio dagar. Doppingungarna matas av båda föräldrarna men från ca tio dagars ålder börjar de bli mer självständiga och fångar allt mer föda själva. Efter 45–60 dagar lämnar ungarna häckningsplatsen och då har ofta föräldrarna redan lämnat häckningsvattnet.

En utmärkt simmare
Svarthakedoppingen är en utmärkt dykare och simmare och jagar främst sitt byte under vattnet där små fiska är den viktigaste födan. Den kan också fånga föda på vattenytan. Svarthakedoppingen äter även små dunfjädrar, varför den gör det vet man inte.

Tack för att du värnar om det rika fågelliv vi har på Österåkers Golfklubb!

Lista på de fåglar som skådats på anläggningen i bokstavsordning 

Om du ser en fågel som ännu inte finns noterad, berätta det för oss så uppdaterar vi.

 • Björktrast
 • Bläsand
 • Bofink
 • Brun kärrhök
 • Brushane
 • Buskskvätta
 • Drillsnäppa
 • Duvhök
 • Enkelbeckasin
 • Fasan
 • Fiskgjuse
 • Fiskmås
 • Fisktärna
 • Gransångare
 • Grågås
 • Gråhäger
 • Gråsparv
 • Gråtrut
 • Gräsand
 • Grönbena
 • Grönfink
 • Gröngöling
 • Gulsparv
 • Gök
 • Havsörn
 • Hussvala
 • Kaja
 • Kanadagås
 • Knipa
 • Knölsvan
 • Koltrast
 • Korp
 • Kricka
 • Kråka
 • Ladusvala
 • Ljungpipare
 • Lärkfalk
 • Lövsångare
 • Mindre hackspett
 • Mindre korsnäbb
 • Mindre strandpipare
 • Näktergal
 • Nötskrika
 • Ormvråk
 • Ortolansparv
 • Ringduva
 • Rödbena
 • Rödhake
 • Rödstjärt
 • Rödvingetrast
 • Silltrut
 • Skata
 • Skedand
 • Skogsduva
 • Skogssnäppa
 • Skrattmås
 • Småspov
 • Snatterand
 • Sothöna
 • Sparvhök
 • Spillkråka
 • Stare
 • Steglits
 • Stenfalk
 • Stenskvätta
 • Stjärtand
 • Storskarv
 • Storskrake
 • Storspov
 • Strandskata
 • Större hackspett
 • Större strandpipare
 • Svarthakedopping
 • Svarthätta
 • Svartsnäppa
 • Svartvit flugsnappare
 • Sånglärka
 • Sångsvan
 • Sädesärla
 • Talgoxe
 • Taltrast
 • Tofsvipa
 • Tornfalk
 • Tornseglare
 • Trädgårdssångare
 • Trädpiplärka
 • Vigg
 • Vitkindad gås
 • Ängspiplärka
 • Ärtsångare