Det är med stor glädje och stolthet som vi kan meddela att detaljplanen Hagby Äng och Kulle (HÄK) vunnit laga kraft

Detta innebär att våra försäljningskontrakt aktiveras och ger oss ett välkommet kapitaltillskott.
 
Vi har under många år målmedvetet och i samarbete med Österåkers kommun arbetat med att utveckla våra markområden med målet att forma en ny stadsdel runt golfanläggningen och där med frigöra kapital för vår utveckling. Den ursprungliga tidsplanen för detaljplanearbetet för en av våra pågående detaljplaner Hagby äng och kulle (HÄK) har skjutits fram flertalet gånger under flera år och blev tyvärr ytterligare försenad under 2022.

Den 12 december 2022 antog kommunfullmäktige i Österåkers kommun detaljplanen och efter det gällde fyra veckors väntan på eventuella överklaganden innan beslutet kan vinna laga kraft. När tidsfristen löpt ut i början på januari hade endast länsstyrelsen inkommit med en invändning och begäran om förtydliganden i detaljplanen. Efter att kommunen inkommit med yttrande och förtydligande meddelade Länsstyrelsen i början på mars att de kände sig trygga och beslutat att inte upphäva kommunens beslut. Detta innebar att detaljplanen Hagby Äng och Kulle nu vunnit laga kraft. Därmed aktiveras försäljningskontrakten vilket kommer att ge oss ett välkommet kapitaltillskott som vi väntat på länge.

Kaptillskottet ger oss styrka att fortsätta vår resa att utveckla vår fina anläggning och verksamhet enligt plan samt omgående lösa våra skulder (lån och leasing) vilket känns riktigt bra i dessa tider.
 
Vi påbörjar nu ett nytt kapitel i Österåkers Golfs historia där vi kan fortsätta att lägga vårt fina pussel och börja jobba skarpt med både vår Roadmap mot vision 2030 samt ombyggnationen av Västerled där byggstart planeras i oktober efter golfsäsongen 2023.

 

 

Kommentarer