Härmed kallas medlemmarna i Österåkers Golfklubb till Höstmöte

Härmed kallas medlemmarna i Österåkers Golfklubb till Höstmöte. 
Vi hälsar er välkomna till höstmötet som kommer att genomföras digitalt. 

Tid:                     Torsdagen den 25 november 2021, kl. 19.00
Plats:                  Digitalt möte 

Handlingarna till höstmötet kommer att vara tillgängliga på hemsidan under fliken ”Medlem” senast två veckor innan mötet. För att göra det digitala mötet effektivt ber vi dig att - om du har några frågor eller förslag baserat på handlingarna – skicka in frågorna i förväg till kansli@ostgk.se så kommer de att behandlas på mötet. Eventuella fullmakter ska vara inskickade senast två dagar innan mötet.

Hjärtligt välkomna!
Österåkers Golfklubb, Styrelsen

Anmälan till mötet är stängt - sista dag för anmälan var måndag 22 november. 

För kallelse med föredragningslista - se pdf:en nedan...

Kommentarer