Information om byggnationen av Västerled

INFORMATION GÄLLANDE BYGGNATIONEN AV NYA VÄSTERLED

Vi alla ser väldigt mycket fram emot att få sätta spaden i marken för att starta byggnationen av nya Västerled.
Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att vi inte kommer att påbörja byggnationen i höst efter säsongen utan vi kommer i stället att göra allt för att det skall kunna spelas golf på Västerled även under 2023. 

Vi kommer dock som förberedelse inför byggnationen att köra in material och vi vill förtydliga att vi vill möjliggöra spel samtidigt som material körs in till specifika områden/zoner vilket kan innebära att ett par hål kan modifieras. Exempel på detta kan vara att hål 9 och hål 11 modifieras till två fina par 3 hål och på så sätt frigör en stor yta för inkörning av material.

VARFÖR DETTA BESLUT?

Kapital skall finnas på kontot
Styrelsen och ledning har varit tydlig med att kapital måste finnas på kontot innan någon byggnation påbörjas vilket inte har ändrats.

Bygglov och tillstånd
Vi jobbar parallellt med flera tillstånd vilka börjar komma på plats för beslut hos diverse myndigheter. Arbetet tar tid och något vi inte kan forcera men det är viktigt att vi gör ett grundligt jobb i dessa processer.

Material in 
Att vi får in material är en ytterst viktig faktor för byggnationen och skapande av golfbanan och den karaktär vi vill uppnå. Av erfarenheter från första byggnationen vill vi inte hamna i en situation att material tar slut. Att kunna köra in material under hela 2023 ger oss ytterligare ett år för detta samt skapar bättre förutsättningar, trygghet och lugn för byggprocessen.

Världsläget
Vi har idag ett världsläge som påverkar oss på många sätt och att sitta lugnt i båten ett tag till tycker vi är ett mycket klokt val.

Tidsplan
Som vi ser det idag kommer tidsplanen för färdigställande av nya banan skjutas till 2026 i stället för hösten 2025 som var planerat från början.

Kommentarer