Kallelse till årsstämma & vårmöte 2021

Årsstämma i Österåkers Golf AB och Vårmöte i Österåkers Golfklubb

Mötena äger rum den 28 april 2021 med start kl 19.00
 
Tyvärr är smittspridningen av Covid-19 inte under kontroll. Rekommendationer från Svenska Golfförbundet (SGF), Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten innehåller kraftiga uppmaningar om att avstå från fysiska möten. 

Digitalt möte 

Med anledning av detta har styrelserna beslutat att årsstämman och vårmötet kommer att genomföras digitalt. Det innebär att våra aktieägare och medlemmar kommer att kunna delta i respektive mötet via internet. Vi är medvetna om det kan upplevas som en begränsning och kan försvåra deltagande för några av våra medlemmar men detta ska vägas mot de risker för smittspridning som ett vanligt möte skulle innebära. Ett digitalt genomförande är i enlighet med rekommendationerna och kommer att komma uppfylla tillägg till aktiebolagslagen och stadgarnas krav på respektive mötes genomförande.

Endast formalia avhandlas

Det kommer endast att vara de formella mötena som avhandlas digitalt. Information om verksamheten på anläggningen kommer att, när den sammanställts, ges i form av Q1 rapport, via medlemsmejl och i klubbladet.

Anmälan om deltagande obligatoriskt

Anmälan om deltagande är obligatoriskt för att vi ska kunna planera mötena och dessutom få en röstlängd. Alla som anmält sig kommer att få en länk för att logga in på mötet. Vi uppmanar alla att läsa igenom handlingarna och om det finns eventuella frågor på materialet skicka dessa till kansliet före mötet så hinner vi bearbeta ett svar som tillsammans med frågan kommer att delges under mötet.

Anmälan till mötet 

Sista dag för anmälan är den 26 april.
Klicka här för anmälan.

Välkomna!
Styrelserna för Österåkers Golf AB och Österåkers Golfklubb

 

Kommentarer