Val till årsstämma 2023

Det är snart dags för vårmöte och årsstämma för Österåkers Golf AB.

Valberedningen vill att ni medlemmar tänker efter om ni själva eller någon ni känner skulle vilja engagera sig och sitta i bolagets styrelse. Vi söker i första hand en person (gärna kvinna) som har kunskap om det juridiska/juristkompetens. 

Mejla ditt/dina förslag till valberedning@ostgk.se

 

Kommentarer