Ombyggnad av Österåker

Österåker Golf har slutit ett avtal med Henrik Stenson Golf Design för ombyggnad av Österåkers anläggning. 
Anläggningen kommer att innehålla två 18-håls banor, en par 3 bana, träningsområden m.m. Byggstarten för nya Österled och träningsområden skedde i december 2016 och ombyggnationen av Västerled beräknas starta under senare delen av 2021.

Österled byggdes om helt där inte ett spår syns från tidigare bana. Öster by Stenson är en parkbana med böljande gröna fairways, många vattenområden och bunkrar med vit sand.

Västerled kommer flera hålsträckningar och karakärsdrag att kännas igen. Karaktären på Västerled blir en "sliten skotsk links/hedbana" i mästerskapsklass.

Fas 1
– Öster by Stenson 18 hål. Öppnade i augusti 2019.
– Träningsrange. Öppnade våren 2018.
- Träningsgreen intill hål 1 på Öster by Stenson. Öppnade hösten 2018. 
– Träningsområde. Öppnar 2020.
– Par-3 bana. Öppnar 2020.
- Himalayagreen utanför restaurangen. Öppnar 2020. 
Byggstart dec 2016, färdigt 2019-2020.

Fas 2
– Västerled 18 hål
Prel. byggstart under senare delen av 2021

Detaljarbetet sker fortlöpande och information går ut via nyhetsbrev och sociala medier.