Pressrelease 2016-12-14

 

Henrik Stensons första golfbanedesign

Ombyggnaden av Österåkers Golf har nu startat

Österåkers Golfs spännande resa mot att bli en av Skandinaviens mest attraktiva golfanläggningar tillsammans med Henrik Stenson Golf Design är nu igång!

Start av första fasen
Det som nu byggstartat är Fas 1 som gäller Österled 18 hål, träningsrange, träningsområde och en par-3 bana. Omfattande jordmassor kommer att tillföras området för att skapa en parkbana med böljande fairways, många vattenområden och bunkrar med vit sand. Beräknad öppning för hela Fas 1 är till sommaren 2019.

– Vi har jobbat hårt för att få alla bitar på plats och är glada att kunna starta projektet cirka ett halvår tidigare än beräknat, säger Andreas Ljunggren, VD på Österåkers Golf.

Fas 2 gäller ombyggnad av Västerled 18 hål och sker under perioden 2020-2022.

När projektet är färdigt kommer Österåkers Golf att inrymma två 18-håls banor, en par-3 bana och flera träningsområden. Under hela projektperioden kommer minst 18 hål att vara tillgängliga för spel på anläggningen.

Henrik Stenson Golf Design
Henrik Stenson Golf Design består bl a av Henrik Stenson som bandesigner och ­banarkitekt Christian Lundin. Tillsammans med sitt team har de arbetat mycket nära med Österåkers Golf för att skapa en unik anläggning.

– Det är en fantastisk möjlighet för mig att få arbeta med detta projekt. Vi kommer att skapa två unika och utmanande golfbanor. Jag vet att hela projektgruppen, med mitt eget team, agronomer och bevattningskonstruktörer kommer att göra allt för att leverera på högsta nivå, precis som jag själv gör i mina åtaganden, säger Henrik Stenson.

Samarbetspartners
Efter en noggrann urvalsprocess av markentreprenör föll valet på SOL Golf, ett Irländskt bolag specialiserat på golfbanebyggen med bl a ombyggnaden av Turnberry, Royal Birkdale och Ullna golf m fl på sin meritlista.

– SOL Golf är ett av de främsta bolagen på marknaden med en diger meritlista och de har stor förståelse för svenska förhållanden. Att de även varit med och byggt om Ullna Golf ger oss en extra trygghet, säger Magnus Ljungman, Banchef på Österåkers Golf.

Ansvarig för att leverera byggmaterial är ABT Bolagen som fraktar in jordmassor, samt grovschaktar dessa.

Ett av Sveriges största golfbaneprojekt – helt självfinansierat
Österåkers Golf äger förutom marken där dagens banor ligger, även annan mark i anslutning till banorna. Hela projektet finansieras därmed med markförsäljningar.

Flera fastighetsprojekt runt banorna
På marken som Österåkers Golf säljer runt golfbanorna kommer det att byggas villor, radhus och flerfamiljshus. Även kommersiella fastigheter finns med i detaljplanerna.

– Totalt kommer 6-800 bostäder samt kommersiella fastigheter att byggas i anslutning till vår golfanläggning säger Andreas Ljunggren.

-------------