Uppsägning av medlemskap

OBS!
Ditt medlemskap i Österåkers Golfklubb eller Hagby GK förlängs till att gälla för nästkommande år om du inte säger upp det.
Har du en aktie i Österåkers Golfklubb så är årsavgiften kopplad till denna. Detta innebär att du måste sälja din aktie på tex Blocket, alternativt så köper Österåker Golf den för 1 kr, om du inte längre vill vara medlem i Österåker.

Juniormedlem & 22-29 år

Är du juniormedlem eller har medlemskapet 22-29 år och vill avsluta ditt medlemskap meddelas detta till kansli@ostgk.se.