Medlemskap 2023 på Österåkers Golfklubb

Aktiemedlem 

Som aktiemedlem har du obegränsat spel och tillgång till alla förmåner på klubben. Som aktieägare är du bunden att betala årsavgiften samt äga en aktie. Avgiften för 2023 är 9600 kr varav 550 kr går till klubben. 

Kategori 22-29 år

Till medlemskapet 22-29 år har man endast tillträde från det egna ledet, dvs du behöver varit juniormedlem föregående säsong eller ha föräldrar eller mor/farföräldrar som är aktiemedlemmar. Om du inte uppfyller något av dessa kriterier så behöver du köpa en aktie och då hänvisar vi till öppna marknaden, Blocket.

Om du har detta medlemskap idag och avslutar ditt medlemskap kan du inte gå tillbaka till denna kategori om du inte uppfyller något av ovan kriterier.
Vi har två typer av medlemskap för denna kategori. 

 • 22-29 år - obegränsat spel (avgift 9600 kr varav 550 kr går till klubben)
 • 22-29 år - begränsat spel (avgift 6150 kr varav 550 kr går till klubben)

Attached member

Denna medlemskapstyp är tillgänglig för seniorer som är respektive till en aktiemedlem. Vi har två typer av medlemskap i denna kategori. Medlemskapstypen Västerled och Korthålsbana utgår efter säsongen 2023 då vi inleder ombyggnationen av Västerled. 

 • Attached member - Västerled & Korthålsbana (avgift 6150 kr varav 550 kr går till klubben)
 • Attached member - Korthålsbana (avgift 3900 kr varav 550 kr går till klubben)

Junior 

För juniorer har vi flera olika medlemskapskategorier. De är indelade efter ålder och vilka spelmöjligheter du vill ha tillgång till. Våra juniormedlemskap är för närvarande fullbokade och vi har kölista. Juniorer som har föräldrar eller mor/farföräldrar som är aktiemedlemmar i klubben har alltid företräde till att bli medlem.
Juniorer som vill vara med i en träningsgrupp i vår juniorverksamhet och inte har föräldrar eller mor/farföräldrar som är aktiemedlemmar i klubben, har möjlighet att bli Futuremedlem.

 • Junior 18-21 år - obegränsat spel (avgift 3900 kr varav 550 kr går till klubben)
 • Junior 13-17 år - obegränsat spel (avgift 3150 kr varav 550 kr går till klubben)
 • Junior 0-12 år - obegränsat spel (avgift 2150 kr varav 550 kr går till klubben)
 • Junior 0-12 år - begränsad (avgift 1000 kr varav 550 kr går till klubben)
 • Junior 0-16 år - endast medlemskap, ej spelrätt (550 kr där allt går till klubben)
 • Futuremedlem 7-21 år - endast spel på Korthålsbanan och för dig som vill vara med i vår träningsverksamhet (ingen kö, avgift 1000 kr varav 550 kr går till klubben) träningsavgift tillkommer. Detta medlemskap tecknas när junioren är anmäld till en träningsgrupp

Ytterligar information kring medlemskapen hittar du i pdf-filen längre ned på sidan.

Hagby Bas och Hagby Plus

Dessa medlemskapstyper är vår sk. greenfeemedlemskap där det ingår en eller två rundor på våra banor. 

 • Hagby Bas - En fri runda på Västerled, gäller vardagar (avgift 995 kr varav 250 kr går till klubben)
 • Hagby Plus - En fri runda på Västerled och en på Öster by Stenson, gäller vardagar (avgift 1995 kr varav 250 kr går till klubben)

Om spelrätts- och medlemsavgiften

Årsavgiften består av en medlems- och en spelrättsavgift. Medlemsavgiften är på 550 kr (för Hagby Bas och Plus är medlemsavgiften 250 kr) och den går till klubben. Avgifterna finns på Min Golf där du smidigt kan betala från och med 1 december 2022.
Gå in under Mina inställningar/Obetalda avgifter så ligger allt där. 

Frågor? Kontakta om du har frågor - kansli@ostgk.se

I PDF-filen nedan finns mer information om våra medlemskapstyper och vad som ingår. 

Min Golf, avgifter

Min Golf, avgifter