Medlemskap 2022 på Österåkers Golfklubb

Aktiemedlem 

Som aktiemedlem har du obegränsat spel och tillgång till alla förmåner på klubben. Som aktieägare är du bunden att betala årsavgiften samt äga en aktie. Avgiften för 2022 är 8900 kr varav 550 kr går till klubben. 

Kategori 22-29 år

Till medlemskapet 22-29 år har man endast tillträde från det egna ledet, dvs du behöver varit juniormedlem föregående säsong eller ha föräldrar som är aktiemedlemmar. Om du inte uppfyller något av dessa kriterier så behöver du köpa en aktie och då hänvisar vi till öppna marknaden, Blocket.
Om du har detta medlemskap idag och avslutar ditt medlemskap kan du inte gå tillbaka till denna kategori om du inte uppfyller något av ovan kriterier.
Vi har två typer av medlemskap för denna kategori. 

  • 22-29 år - obegränsat spel (avgift 8900 kr varav 550 kr går till klubben)
  • 22-29 år - begränsat spel  (avgift 5700 kr varav 550 kr går till klubben)

Attached member

Denna medlemskapstyp är tillgänglig för seniorer som är respektive till en aktiemedlem. Vi har två typer av medlemskap i denna kategori. Medlemskapstypen Västerled och Korthålsbana utgår efter säsongen 2022 då vi inleder ombyggnationen av Västerled. 

  • Attached member - Västerled & Korthålsbana (avgift 5700 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Attached member - Korthålsbana  (avgift 3600 kr varav 550 kr går till klubben)

Junior 

För juniorer har vi flera olika medlemskapskategorier. De är indelade efter ålder och vilka spelmöjligheter du vill ha tillgång till. Våra juniormedlemskap är för närvarande fullbokade och vi har kölista. Juniorer som har föräldrar som är aktiemedlemmar i klubben har alltid företräde till att bli medlem.

  • Junior 18-21 år - obegränsat spel (avgift 3600 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Junior 13-17 år - obegränsat spel (avgift 2900 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Junior 0-12 år - obegränsat spel (avgift 2000 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Junior 0-12 år - begränsad (avgift 1000 kr varav 550 kr går till klubben)
  • Junior 0-16 år - endast medlemskap, ej spelrätt (550 kr där allt går till klubben)

Om spelrätts- och medlemsavgiften

Årsavgiften består av en medlems- och en spelrättsavgift. Medlemsavgiften är på 550 kr och den går till klubben. Avgifterna finns under Min Golf där du smidigt kan betala från och med mitten av december. Gå in under mina Inställningar/Betalningar så ligger allt där. 

Styrelsen har beslutat en årlig höjning på spelrättsavgiften på ca 3% på samtliga medlemskap. 

 

Frågor? Kontakta om du har frågor - kansli@ostgk.se


I PDF-filen nedan finns mer information om våra medlemskapstyper och vad som ingår.