Årsavgiftsförsäkring för dig som medlem

Som medlem i Österåkers Golfklubb är du försäkrad med en årsavgiftsförsäkring.

Årsavgiftsförsäkring lämnar ersättning för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. 

Om du som medlem drabbas av ett olycksfall så återfår du den outnyttjade delen av din årsavgift - en karensmånad.

Olycksfall är en plötslig oförutsedd utifrån kommande skada.
Typiska olycksfallsskador är fallskador, klämskador, skärskador, brännskador o.s.v. Utifrån kommande våld.

Villkoret stödjer inte sjukdomsliknande förlopp såsom cancer, hjärt och kärlsjukdom eller reumatiska sjukdomar. Dessa skador är inifrån kommande skador.

Årsavgiften delas in i 8 delar (månader) mars till oktober.

Vid olycksfall

Mer information och blankett finns att hämta på skadeförsäkringar.se, klicka här.

Vid skador (t.ex. bil på parkeringen)

Om oturen skulle vara fram och din bil träffas av en golfboll inom vårt område gäller följande:
  • Bilägaren använder sin försäkring
  • Svenska Golfförbundet tar självrisken
  • Blankett finns att ladda ner på www.golfforsakringar.se