Ombyggnationen 2016-2022 på Österåkers Golf

 

Mellan 2016-2019 pågår Fas 1

  • Den 12 december 2016 startade nybyggnationen Österled, en driving range, övningsområden och en korthålsbana med 9 hål.

  • Vår nya range, som öppnade våren 2018, har sex målgreener med bunkrar och en målgreen med en damm.

  • Nya banan Öster by Stenson öppnade i augusti 2019.

  • Sommaren 2020 öppnar den nya korthålsbanan och träningsområdet.

Fas 2 startar preliminärt under senare delen av 2021 med bl a ombyggnation av Västerled